Flertallspartiene i Stavanger kommune (H, FrP, V, KrF, Sp og Pp) offentliggjorde i går sitt budsjettforslag, og der tilbakeføres det foreslåtte kuttet på kr 500 000 til idrettsformål samt en tilleggsbevilgning på kr 300 000!

Det forelå et forslag til kutt fra rådmannen på kr 500 000 på overføringene til idretten for 2017. Flertallspartiene har i sitt budsjettforslag som nå vil vedtas ført tilbake dette beløpet til idretten.

Ikke nok med det, idretten ved Idrettsrådet vil også få en bevilgning på kr 300 000 hvert år i de fire kommende årene til arbeidet med Idrettspatruljen! Dette er veldig gledelige nyheter, både for Stavanger-skolen og Stavanger-idretten.

For øvrig gis det signal om at Stavanger vil jobbe videre med planene om et svømmeanlegg i Jåttåvågen, med eller uten støtte fra nabokommunene, et anlegg som har stått øverst på prioriteringslisten over idrettsanlegg i mange år.

Det er med andre ord god grunn for idretten til å være fornøyd med dette budsjettet, ikke minst i den økonomiske situasjonen kommunen befinner seg i. bolsos michael kors outlet

Del