Idrettsrådet har nå foretatt fordelingen av lokale aktivitetsmidler (LAM) for 2016 og sendt den videre til godkjenning og utbetaling hos Norges idrettsforbund (NIF). Utbetalingen skjer ca. 15. desember.

LAM-potten for Stavanger er i år på kr 7 979 160, en oppgang på drøye 500 000 kroner fra i fjor. Midlene kommer 95 idrettslag i Stavanger til gode, disse har en samlet medlemsmasse fra 6 til 19 år på 19 198. Tilsvarende tall for 2015 var henholdsvis 92 idrettslag og 19 146 medlemmer.

Av den totale potten benyttes inntil 15 % til Idrett+-tiltak, i henhold til årsmøtevedtak i Idrettsrådet. Ikke alle idrettslag har mottatt brev om Idrett+-støtte som utbetales gjennom LAM, men dette vil nå bli sendt ut fortløpende til alle det gjelder.

For mer info om LAM-ordningen og fullstendig oversikt over hva hvert enkelt idrettslag får i tilskudd, se vår side om LAM. pandorajoyasde

Del