Søknadsfrist for treningstid idrettshaller kommende sesong og sommertrening er 1.MARS. Allianser og idrettslag tilhørende en allianse søker IKKE om treningstid for kommende sesong. Tall innhentes fra allianser/kretser. Sommertrening MÅ det derimot søkes treningstid til, med unntak av turnforeninger i Stavanger Turnhall. Det blir tatt utgangspunkt i avslutta lag eller utøvere i individuelle idretter som fullførte siste gjeldende sesong, disse danner grunnlaget for poeng og treningstimer neste sesong.

Alle søknader skal leveres elektronisk via denne linken

 

  air max 95

Del