Idrettsrådets årsmøte avholdes på Hansons Minde onsdag 21.mars kl. 18.00.

Årsmøtepapirene kan nå lastes ned via denne lenken.

Som kjent har hvert idrettslag to stemmer på årsmøte. I henhold til NIFs lov § 2-4 må begge kjønn være representert i delegasjonen for at idrettslaget skal få to stemmer.

Vi ber om at styreleder/daglig leder melder inn idrettslagets representant(er) på forhånd, senest mandag 19.mars til Idrettsrådet på e-post post@idrettsraadet.no. Hvis man ikke er påmeldt på forhånd må man medbringe bekreftelse på representasjon fra idrettslagets styre eller styreleder/daglig leder til årsmøte.

Se for øvrig loven for Idrettsrådet Stavanger for hvilke bestemmelser som gjelder for årsmøte (kap. IV).

Vel møtt til årsmøte!