Kommunalt driftstilskudd

Her finner du informasjon om tilskuddsordningen «kommunalt driftstilskudd» samt søknadsskjema for ordningen. For enkelthets skyld vil man ved å søke om kommunalt driftstilskudd også automatisk søke om lokale aktivitetsmidler (LAM). Les mer om LAM under «Tilskuddsordninger» -> «Lokale aktivitetsmidler».

Generelt
Kommunalt driftstilskudd kan kun gis til idrettslag som driver aktivitet for barn og ungdom til og med det året de fyller 19 år. Søknadsfrist er 5.april.

Idrett&Næring

Fordeling
Tilskuddet fordeles prosentvis blant idrettslagene i henhold til lagenes medlemstall for medlemmer til og med det året de fyller 19 år.

trener

Begrensning
Det kommunale tilskuddet kan ikke overstige idrettslagets egenandel, dvs. summen av innbetalt medlemskontingent og andre medlemsavgifter bokført i idrettslagets regnskap.

Det er kun betalt, personlig aktivt medlemskap som regnes med.

Vedlegg til søknaden
I tillegg til utfylt søknad på fastsatt skjema, skal søknaden om driftstilskudd vedlegges:

  1. Årsmøteinnkalling
  2. Signert årsmøteprotokoll av styre
  3. Signert revisorgodkjenning
  4. Signert regnskap av styret
  5. Signert årsmelding for 2017 av styre
  6. Medlemsliste, med navn og fødselsdato.(fødselsår eller alder kan også aksepteres)

Last ned oversikt over hvor mye tilskudd hvert enkelt idrettslag får i 2017. Beløpet utbetales i to omganger (i begynnelsen av juli og i begynnelsen av desember).

Søknadsskjema

[]
1 Step 1

Idrettslaget

Idrettslagets navnyour full name
Idrettslagets adresseyour full name
Postnummer og stedyour full name
Kontonummeryour full name

Idrettslagets leder

Idrettslagets lederyour full name
Mobilnummer

Kontaktperson

Navnyour full name
Mobilnummer

Medlemmer

Antall betalende medlemmer i henhold til vedlagte medlemsliste pr. 31.12.2017

Til og med 5 åryour full name
6 - 12 åryour full name
13-19 åryour full name
Fra og med 20 åryour full name
Totalt medlemmeryour full name

Sum medlemskontingent og treningsavgift iht.til vedlagte regnskap:

Sumyour full name

Vedlegg til søknaden

Årsmøteinkalling og årsmøteprotokoll

Fileupload
Last opp

Signert revisorgodkjent regnskap

Fileupload
Last opp

Årsmelding

Fileupload
Last opp

Medlemsliste, med navn og fødselsdato (fødselsår eller alder kan også aksepteres) i overensstemmelse med vedlagte regnskap).

Fileupload
Last opp

Søknadsfrist: 5.april

Previous
Next
nike air max thea schwarz