Kommunalt idrettsstipend er en tilskuddsordning rettet mot utøvere, trenere, ledere og dommere.

Idrettsstipend 2015

Søknadsfrist 5.april.
Hvert stipend er på kr. 10.000

Kommunalt idrettsstipend utøvere:

  1. Stipend kan bare tildeles til medlemmer av idrettslag i Stavanger
  2. Stipend skal tildeles idrettsutøvere som har oppnådd topp nasjonale og/eller internasjonale resultater i løpet av siste kalenderår.
  3. Idrettsutøverne må være minimum 13 år det året prestasjonen/ene det søkes om.
  4. Det vil ikke kreves dokumentasjon for utgiftsdekning for utbetaling av stipend.
  5. Stipendets størrelse er kr. 10 000,-

Søknadsskjema

[]
1 Step 1

Personalia

Navnyour full name
Fødtyour full name
Adresseyour full name
Mobil
Postnummer og stedyour full name
Navn på idrettslag som søker er medlem iyour full name
Idrettsgren / aktivitetyour full name

Resultater

Oppnådde resultater som aktiv forrige år:more details
0 /
Tidligere mottatt stipend (oppgi alle tidligere beløp og år)more details
0 /

Søkers idrettslag

Idrettslagyour full name
Navn på lederyour full name
Attest fra søkerens idrettslagmore details
0 /

Søknadsfrist: 5.april

Previous
Next

 

Kommunalt idrettsstipend trenere/ledere/dommere

  1. Kommunalt idrettsstipend trener/leder dommer: Stipend kan bare tildeles medlemmer av idrettslag i Stavanger
  2. Stipend skal gå til dekning av egenandel ved videreutdanning og kompetanseheving, og det skal skje samme år det søkes om stipend.
  3. Stipendet kan ikke brukes til treningsleirer og deltakelse i mesterskap for eget lag, hvis det ikke er dokumentert kompetansehevende tiltak samtidig, for eksempel egne kurs/samlinger for trenere/ledere/dommere.
  4. Dokumentasjon for tiltak som det søkes om må vedlegges for å få utbetalt stipend
  5. Stipendets størrelse er kr. 10 000,-

Søknadsskjema

[]
1 Step 1

Personalia

Navnyour full name
Fødtyour full name
Adresseyour full name
Mobilnummer
Postnummer og stedyour full name
Navn på idrettslag som søker er medlem iyour full name
Idrettsgren / aktivitetyour full name

Stipend skal benyttes til

Hvamore details
0 /
Datoof appointment
Stedyour full name
Prisyour full name

Finansieringsplan

Tilskudd fra forbundyour full name
Tilskudd fra klubbyour full name
Tilskudd fra andreyour full name
Stipend Stavanger kommuneyour full name
Egenandelyour full name
Til sammenyour full name

Idrettslag bakgrunn

Som instruktørmore details
0 /
Som tillitsvalgtmore details
0 /
Som dommermore details
0 /
Tidligere mottatt stipend (oppgi alle tidligere beløp og år)more details
0 /

Søkers idrettslag

Idrettslagyour full name
Navn på lederyour full name
Attest fra søkerens idrettslagmore details
0 /

Søknadsfrist: 5.april

Previous
Next

 

Informasjon om begge ordningene:
Stipendsøkere som ikke har mottatt stipend tidligere vil prioriteres foran tidligere stipendmottakere, men tidligere stipendmottakere kan også søke.

Dette er private stipend som skal gå direkte til trener/leder/dommer/utøver og ikke til utgiftsdekning for klubben.

Av den totale summen for idrettsstipend (begge ordningene) skal det fordeles 10% til handikapidrett.

Idrettsstipend 2015

Navn Idrettslag Rolle
Eivind Bjelland Madla Svømmeklubb Utøver
Izak Sussmann Stavanger Vektløfterklubb Utøver
Johan Lokna Stavanger NTN Taekwon-Do Klubb Utøver
Mathias Boge Viking FK Utøver
Mike Lubsen IL Skjalg Utøver
Thomas Skogland Ognedal Stavanger Sykleklubb Utøver
Truls Aamodt Stavanger Roklub Utøver
Marius Galta Ferkingstad Viking Stavanger Håndballklubb Utøver
Karoline Pedersen Ishockeyklubben Stavanger Utøver
Aksel Kristoffer Olsen Stavanger Golfklubb Utøver