Lokale aktivitetsmidler er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger (som er medlem av Norges idrettsforbund), og skal understøtte den frivillige aktiviteten rettet mot målgruppene i ordningen, som er barn og ungdom.

Målsettingen med ordningen er å bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Det er også et mål at ordningen skal være med på å utløse frivillige ressurser i lagene.

Kjelling trener

Det er idrettsrådene som er ansvarlige for fordelingen av midlene i sine respektive kommuner. Disse midlene blir utbetalt på høsten.

For enkelthets skyld vil man automatisk søke om lokale aktivitetsmidler (LAM) når man søker på kommunalt driftstilskudd. Les mer om kommunalt driftstilskudd her.

Idrettsrådets gjeldende kriterier for tildeling av LAM er som følger:

Av den totale summen settes det av inntil 15 % som fordeles  til idrettslag som gjennomfører målrettede samfunnsnyttige tiltak for barn og ungdom
som ikke er en del av idrettslagenes primære oppgaver

Den resterende summen fordeles med 1/3 til barn f.o.m. 6 – t.o.m. 12 år og 2/3 til ungdom f.o.m. 13 – t.o.m. 19 år pr. 31.12

Aktivitetsmidlene fordeles prosentvis blant idrettslagene i henhold til lagenes medlemstall 6 – 12 år og 13 – 19 år

Idrettslag må komme inn under kriteriene for tilskuddsberettigede som kommer fra Kulturdepartementet for å være stønadsberettiget

Styret i Idrettsrådet gis mandat til å gjøre eventuelle endringer i vedtatte kriterier dersom Kulturdepartementet eller Idrettsforbundets anbefalinger
innebærer at årsmøtets vedtak er i strid med disse.

Kulturdepartementets (KUD) overordnede retningslinjer og tilskuddsbrev, samt Norges Idrettsforbunds anbefalinger for tildeling finner du her.

FotballJenter

Fordeling av lokale aktivitetsmidler for 2017:

Idrettslag LAM-tilskudd Idrett+ utgjør
Aktiv Kickboxing & kampsportklubb kr           35 500
Bratte Rogalands Venner kr           96 470
Brodd Badmintonklubb kr           21 952
Brodd Fotball kr         246 366 kr       94 000,00
Brodd Håndballklubb kr           53 758
Brodd Innebandyklubb kr           53 293
Buøy IL kr           73 844
Cross Bowlingklubb kr           12 420
FK Vidar kr         200 938 kr       10 000,00
Forus & Gausel IL kr         347 350 kr       10 000,00
Frisinn Sportsklubb kr         213 631 kr     125 300,00
Friskis og Svettis Stavanger og Sandnes kr           24 678 kr       18 000,00
Gausel Judoklubb kr             4 954
Hafrsfjord Sykkelklubb kr           26 072
Hafrsfjord Turnforening kr             8 950
Hinna Fotball kr         350 112 kr     111 000,00
Hinna Friidrett kr           33 868
Hinna Håndball kr         107 045 kr       12 000,00
Hinna Volleyball kr           16 561
Hundvåg Fotballklubb kr         208 907
Hundvåg Håndballklubb kr         320 894 kr      192 000,00
IL Skjalg kr         100 518
Ishockeyklubben Stavanger kr         349 317 kr       18 000,00
Kampen Innebandyklubb kr           33 218
KFUM Stavanger fotball kr             4 912
KFUM Håndball Stavanger kr           78 026
KFUM Stavanger Volleyball kr           74 505
Madla IL kr         281 772 kr         6 000,00
Madla Svømmeklubb kr         337 805 kr       50 400,00
NJ Sportsdanseklubb kr           44 732
Pol IL kr           11 996
Rogaland Rideklubb kr           67 287
Seiken Karate Klubb kr             2 517
Siddis Badmintonklubb kr             4 510
Siddis trim og turnforening kr           56 896
SIF – Fotball kr           90 325
SIF Håndball kr         166 779 kr         8 000,00
Skiforeningen Stv. kr           25 742
Sportsklubben Jarl kr           91 006
Stv. Badmintonklubb kr           29 552
Stv. Basketballklubb kr           38 341
Stv. Bokseklubb kr             6 854
Stv. Bordtennisklubb kr             5 388
Stv. Bowlingklubb kr             5 408
Stv. Bueskyttere kr           30 141
Stv. Capoeira Klubb kr             5 191
Stv. Cheersport klubb kr         139 780
Stv. Døves kr             8 279
Stv. Fekteklubb kr           47 707 kr       12 000,00
Stv. Golfklubb kr           69 145
Stv. Helsesportlag kr             1 000
Stv. Innebandyklubb kr         121 512 kr       12 000,00
Stv. Judoklubb kr         152 946 kr       12 000,00
Stv. Ju Jitsu Klubb kr           19 525
Stv. JuShinKan Aikido kr           71 205 kr       38 700,00
Stv. Kajakklubb kr           73 235
Stv. Karateklubb kr           68 897
Stv. Kunstløpklubb kr           72 687
 Stv. Modellbilklubb kr           19 628
Stv. Orienteringsklubb kr           26 310
Stv. Pistolklubb kr          117 135 kr       54 000,00
Stv. Roklub kr           28 520
Stavanger Sandnes Skøyteklubb kr           34 055
Stv. Seilforening kr           33 032
Stv. Skiklubb kr           27 404
Stv. Stupe Club kr           17 273
Stv. Svømme Club kr         313 831  kr        6 000,00
Stv. Sykleklubb kr           34 943
Stv. Taekwon-do klubb kr           45 187
Stv. Tennisklubb kr         160 665 kr       10 000,00
Stv. Triathlonklubb kr             4 861
Stv. Turnforening kr         247 818  kr         4 000,00
Stv. Vannpoloklubb kr           12 957
Stv. Vektløfterklubb kr           18 069
Storhaug Rideklubb kr         119 553  kr       72 000,00
Straen Gymnastikk og Turnforening kr         199 581 kr        72 000,00
Sunde IL kr         139 108
Sunde Innebandy kr         129 998 kr       75 000,00
Svithun Biljardklubb kr           12 069
Tasta Håndballklubb kr           43 998
Tasta IL kr           96 986
Tasta Turn kr           48 532
Tastavarden HK kr           85 326  kr      25 000,00
Tjensvoll FK kr         220 865
Uburhedleren Fjellsportslag kr           18 915
Vardeneset BK kr         238 843
Vardeneset IF kr           22 705
Vassøy IL kr             7 566
Vaulen IL kr         171 371 kr       10 000,00
Viking FK kr         378 352 kr       28 000,00
Viking Håndballklubb kr         157 750 kr       60 000,00
Viking Stv. Håndballklubb kr           13 732
Øyane IL kr           31 070
SUM kr     8 524 227  kr      1 145 500