Lokale aktivitetsmidler er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger (som er medlem av Norges idrettsforbund), og skal understøtte den frivillige aktiviteten rettet mot målgruppene i ordningen, som er barn og ungdom.

Målsettingen med ordningen er å bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Det er også et mål at ordningen skal være med på å utløse frivillige ressurser i lagene.

Kjelling trener

Det er idrettsrådene som er ansvarlige for fordelingen av midlene i sine respektive kommuner. Disse midlene blir utbetalt på høsten.

For enkelthets skyld vil man automatisk søke om lokale aktivitetsmidler (LAM) når man søker på kommunalt driftstilskudd. Les mer om kommunalt driftstilskudd her.

Idrettsrådets gjeldende kriterier for tildeling av LAM er som følger:

Av den totale summen settes det av inntil 15 % som fordeles  til idrettslag som gjennomfører målrettede samfunnsnyttige tiltak for barn og ungdom
som ikke er en del av idrettslagenes primære oppgaver

Den resterende summen fordeles med 1/3 til barn f.o.m. 6 – t.o.m. 12 år og 2/3 til ungdom f.o.m. 13 – t.o.m. 19 år pr. 31.12

Aktivitetsmidlene fordeles prosentvis blant idrettslagene i henhold til lagenes medlemstall 6 – 12 år og 13 – 19 år

Idrettslag må komme inn under kriteriene for tilskuddsberettigede som kommer fra Kulturdepartementet for å være stønadsberettiget

Styret i Idrettsrådet gis mandat til å gjøre eventuelle endringer i vedtatte kriterier dersom Kulturdepartementet eller Idrettsforbundets anbefalinger
innebærer at årsmøtets vedtak er i strid med disse.

Kulturdepartementets (KUD) overordnede retningslinjer og tilskuddsbrev, samt Norges Idrettsforbunds anbefalinger for tildeling finner du her.

FotballJenterFordeling av lokale aktivitetsmidler for 2016:

Idrettslag LAM-tilskudd Idrett+ utgjør
Aktiv Kickboxing & kampsportklubb kr           13 715
Bratte Rogalands Venner kr         118 289
Brodd Badmintonklubb kr           19 422
Brodd Fotball kr         256 974 kr       82 000,00
Brodd Håndballklubb kr           38 354
Brodd Innebandyklubb kr           42 986
Buøy IL kr           76 436
Cross Bowlingklubb kr             7 126
FK Vidar kr         184 819 kr       10 000,00
Forus & Gausel IL kr         365 884 kr       16 000,00
Frisinn Sportsklubb kr         231 321 kr     126 800,00
Friskis og Svettis Stavanger og Sandnes kr           53 929 kr       18 000,00
Gausel Judoklubb kr             2 883
Hafrsfjord Pistolklubb kr           11 550
Hafrsfjord Sykkelklubb kr           34 010
Hafrsfjord Turnforening kr             7 022
Hinna Fotball kr         340 630 kr     106 000,00
Hinna Friidrett kr           31 881
Hinna Håndball kr         105 267 kr       24 000,00
Hinna Volleyball kr           16 547
Hundvåg Fotballklubb kr         394 513 kr     170 000,00
Hundvåg Håndballklubb kr         167 042 kr       55 500,00
IL Skjalg kr           99 852
Ishockeyklubben Stavanger kr         327 614 kr       10 000,00
Kampen Innebandyklubb kr           32 112
KFUM Stavanger fotball kr           16 590
KFUM Håndball Stavanger kr           52 591
KFUM Stavanger Volleyball kr           62 769
Madla IL kr         289 370 kr         6 000,00
Madla Svømmeklubb kr         263 702 kr       24 000,00
NJ Sportsdanseklubb kr           39 569
Pol IL kr             3 785
Rogaland Rideklubb kr           49 914
Seiken Karate Klubb kr             1 779
Siddis Badmintonklubb kr             5 514
Siddis trim og turnforening kr           40 288
SIF – Fotball kr         155 165 kr       11 000,00
SIF Håndball kr         156 263 kr         6 000,00
Skiforeningen Stv. kr           28 832
Sportsklubben Jarl kr           79 189
Stv. Badmintonklubb kr           27 230
Stv. Basketballklubb kr           52 255
Stv. Bokseklubb kr             5 514
Stv. Bordtennisklubb kr             8 007
Stv. Bowlingklubb kr             5 333
Stv. Bryteklubb kr             5 000 kr         5 000,00
Stv. Bueskyttere kr           25 437
Stv. Capoeira Klubb kr             8 028
Stv. Cheersport klubb kr           98 650
Stv. Døves kr             7 116
Stv. Fallskjermklubb kr             4 972
Stv. Golfklubb kr           59 417
Stv. Helsesportlag kr             1 249
Stv. Innebandyklubb kr           80 805
Stv. Judoklubb kr           60 070
Stv. Ju Jitsu Klubb kr           26 765
Stv. JuShinKan Aikido kr           64 272 kr       40 000,00
Stv. Kajakklubb kr           98 564
Stv. Karateklubb kr           74 022
Stv. Kunstløpklubb kr           43 351
Stv. Minatyrskytterlag kr             1 000
Stv. Modellbilklubb kr           20 822
Stv. Orienteringsklubb kr           17 099
Stv. Pistolklubb kr           89 430 kr       27 000,00
Stv. Roklub kr           28 619
Stavanger Sandnes Skøyteklubb kr           23 922
Stv. Seilforening kr           52 872
Stv. Skiklubb kr           20 811
Stv. Stupe Club kr           24 921
Stv. Svømme Club kr         239 904 kr       12 000,00
Stv. Sykleklubb kr           37 733
Stv. Taekwon-do klubb kr           37 809
Stv. Tennisklubb kr         153 333
Stv. Triathlonklubb kr             3 562
Stv. Turnforening kr         231 306 kr         6 000,00
Stv. Vannpoloklubb kr             7 541
Stv. Vektløfterklubb kr             2 312
Storhaug Rideklubb kr         122 624 kr       72 000,00
Straen Gymnastikk og Turnforening kr         197 018 kr       72 000,00
Sunde IL kr         114 649 kr         1 000,00
Sunde Innebandy kr         110 482 kr       70 000,00
Svithun Biljardklubb kr           21 511
Tasta Håndballklubb kr           32 054
Tasta IL kr           81 895
Tasta Turn kr           55 766
Tastavarden HK kr           67 474
Tjensvoll FK kr         155 512
Vardeneset BK kr         267 715 kr       12 000,00
Vardeneset IF kr           35 871
Vassøy IL kr             6 311
Vaulen IL kr         156 092 kr       10 000,00
Viking FK kr         325 153 kr       22 000,00
Viking Håndballklubb kr         177 526 kr       73 200,00
Viking Stv. Håndballklubb kr           18 477
Øyane IL kr           58 479
SUM kr     7 979 160 kr      1 087 500