Forsiden Søknadsskjemaer

Søknadsskjemaer

[]
1 Step 1

Idrettslaget

Idrettslagets navnyour full name
Idrettslagets adresseyour full name
Postnummer og stedyour full name
Kontonummeryour full name

Idrettslagets leder

Idrettslagets lederyour full name
Mobilnummer

Kontaktperson

Navnyour full name
Mobilnummer

Medlemmer

Antall betalende medlemmer i henhold til vedlagte medlemsliste pr. 31.12.2017

Til og med 5 åryour full name
6 - 12 åryour full name
13-19 åryour full name
Fra og med 20 åryour full name
Totalt medlemmeryour full name

Sum medlemskontingent og treningsavgift iht.til vedlagte regnskap:

Sumyour full name

Vedlegg til søknaden

Årsmøteinkalling og årsmøteprotokoll

Fileupload
Last opp

Signert revisorgodkjent regnskap

Fileupload
Last opp

Årsmelding

Fileupload
Last opp

Medlemsliste, med navn og fødselsdato (fødselsår eller alder kan også aksepteres) i overensstemmelse med vedlagte regnskap).

Fileupload
Last opp

Søknadsfrist: 5.april

Previous
Next
[]
1 Step 1

Idrettslaget

Idrettslagets navnyour full name
Idrettslagets adresseyour full name
Postnummer og stedyour full name
Kontonummeryour full name

Kontaktperson

Navnyour full name
Mobilnummer

Laget / treningsgruppen

Gruppens navnyour full name
Antall deltakereyour full name
Beskrivelse av laget/treningsgruppenmore details
0 /

Vedlegg til søknaden

Navnelister

Fileupload
Last opp

Detaljert årsplan som inkludere datoer for de ulike aktivitetene og overnattingen

Fileupload
Last opp

Styrevedtak

Fileupload
Last opp

Budsjett for tiltaket (Budsjettmal)

Fileupload
Last opp

Søknadsfrist: 5.april

Previous
Next
[]
1 Step 1

Idrettslaget

Navn på ildsjelyour full name
Fødtyour full name
Mobilnummer
Navn på idrettslag som ildsjelen er medlem avyour full name

Funksjon/verv og antall år

Eks: Leder IL (9år), trener (3 år), styremedlem krets (4 år)

Verv i idrettslag (tidligere og nåværende):more details
0 /
Andre relevante verv (forbund, krets, idrettsråd, etc):more details
0 /
Uttale fra idrettslagetmore details
0 /

Innsender

Nameyour full name

Søknadsfrist: 15.november

Previous
Next
[]
1 Step 1

Personalia

Navnyour full name
Fødtyour full name
Adresseyour full name
Mobil
Postnummer og stedyour full name
Navn på idrettslag som søker er medlem iyour full name
Idrettsgren / aktivitetyour full name

Resultater

Oppnådde resultater som aktiv forrige år:more details
0 /
Tidligere mottatt stipend (oppgi alle tidligere beløp og år)more details
0 /

Søkers idrettslag

Idrettslagyour full name
Navn på lederyour full name
Attest fra søkerens idrettslagmore details
0 /

Søknadsfrist: 5.april

Previous
Next
[]
1 Step 1

Personalia

Navnyour full name
Fødtyour full name
Adresseyour full name
Mobilnummer
Postnummer og stedyour full name
Navn på idrettslag som søker er medlem iyour full name
Idrettsgren / aktivitetyour full name

Stipend skal benyttes til

Hvamore details
0 /
Datoof appointment
Stedyour full name
Prisyour full name

Finansieringsplan

Tilskudd fra forbundyour full name
Tilskudd fra klubbyour full name
Tilskudd fra andreyour full name
Stipend Stavanger kommuneyour full name
Egenandelyour full name
Til sammenyour full name

Idrettslag bakgrunn

Som instruktørmore details
0 /
Som tillitsvalgtmore details
0 /
Som dommermore details
0 /
Tidligere mottatt stipend (oppgi alle tidligere beløp og år)more details
0 /

Søkers idrettslag

Idrettslagyour full name
Navn på lederyour full name
Attest fra søkerens idrettslagmore details
0 /

Søknadsfrist: 5.april

Previous
Next
[]
1 Step 1

Idrettslaget

Idrettslagets navnyour full name
Idrettslagets adresseyour full name
Postnummer og stedyour full name
Kontonummeryour full name

Kontaktperson

Navnyour full name
Mobilnummer

Ulike ordninger/tiltak

Huk av for aktuelle ordninger det søkes tilskudd til. 

Beskrivelse av tiltaket det søkes om støtte til:more details
0 /
Previous
Next