Treningstider

treningstider

Kriterier

I linken under finnes kriteriene for tildeling av treningstider til kommunale idrettsanlegg, inkludert ishaller og turnhallen (gjelder ikke de interkommunale Folkehallene).
Kriterier for tildeling av treningstid finner du her.

Utetrening

Her finner dere en oversikt over treningstildelingen for 01.01.2017 – 31.12.2017
Treningstider utendørs 2017

Innetrening

Treningstider inne i kommunale haller: Mer informasjon kommer

Treningstider i Folkehallene

De respektive idrettsråd er ansvarlig for tildeling av treningstider i Folkehallene. Les videre for informasjon om søknadsprosessen.

Sørmarka Arena: Idrettsrådet Stavanger er ansvarlig for tildeling av treningstid i Sørmarka Arena. Nedenfor finner du treningstider for inneværende sesong. Søknadsfristen for sesongen 2017/2018 er 1.5.2017. Søknadsskjema finnes her.

Sandneshallen: Treningstider i Sandneshallen fordeles av Sandnes idrettsråd.
Mer info om søknadsprosessen finnes her.

Randaberg Arena: Treningstider i Randaberg Arena fordeles av Randaberg idrettsråd.
Mer info om søknadsprosessen finnes her.