Vedtak fra årsmøte

På Idrettsrådets årsmøte i 2012 ble det fremmet en sak om å styrke posten «Jenter i Fokus» med kr 50.000. Disse kr 50.000 skulle overføres fra posten «Driftstilskudd». Saken ble oversendt Kommunalstyret for Kultur og Idrett for endelig behandling.

I KKI sitt møte 27.06.2012  i sak 67/12 ble det gjort følgende vedtak:

67/12 12/6448
VEDTAK FRA IDRETTSRÅDETS ÅRSMØTE 29.MARS 2012
Kommunalstyret for kultur og idrett sitt enstemmige vedtak:
1. Kommunalt driftstilskudd reduseres til kroner 3 500 000. Posten for Jenter i fokus økes til kroner 150 000.
2. Tildelingskriteriene endres til forslag fra idrettsrådets årsmøte. michael kors el corte ingles

Legg igjen en kommentar

Rull til toppen