Årsmøte i Idrettsrådet

Idrettsrådets årsmøte avholdes onsdag 16.mars kl. 18.00 på Hansons Minde. Alle idrettslag skal ha fått innkalling til årsmøtet per e-post.

Årsmøtet i Idrettsrådet avholdes onsdag 16.mars kl. 18.00 på Hansons Minde. Alle idrettslag skal ha fått innkalling per e-post sist fredag, 12.2.

Saker som skal behandles på årsmøtet må være sendt eller levert til Idrettsrådet senest 2 uker før årsmøtet, det vil si senest 2.mars. Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil gjøres tilgjengelig på våre nettsider, idrettsraadet.no, senest én uke før årsmøtet. Her følger annen nyttig info knyttet til årsmøtet:

– Hvert idrettslag har to stemmer på årsmøtet. I henhold til NIFs lov § 2-4 må begge kjønn være representert i delegasjonen for at idrettslaget skal få to stemmer.

– Vi ber om at styreleder/daglig leder melder inn sitt idrettslags representant(er) på forhånd, senest fredag 11.mars til Idrettsrådet på e-post post@idrettsraadet.no. Hvis man ikke er påmeldt på forhånd må man medbringe bekreftelse på representasjon fra idrettslagets styre eller styreleder/daglig leder til årsmøtet. Dette gjøres for å lette organiseringen og registreringen i forbindelse med årsmøtet

– Se for øvrig lovnormen for idrettsrådet for hvilke bestemmelser som gjelder for årsmøtet

Valg

På årsmøtet skal det foretas valg. Både medlemmer til styre, valgkomité og kontrollkomité skal velges. Fristen for å melde inn kandidater til styret gikk som tidligere informert (per e-post) ut 24.januar, men vi ber om at aktuelle kandidater til kontrollkomiteen meldes inn til valgkomiteens leder, May Brit H. Osaland (maybrit@boye-waage.no), mens kandidater til valgkomiteen meldes inn til Idrettsrådet påpost@idrettsraadet.no. Frist for å melde inn kandidater til kontrollkomité og valgkomité er 2.mars.

air max

Legg igjen en kommentar

Rull til toppen