Nye koronarestriksjoner

Stavanger Kommune innførte 4.januar nye koronarestriksjoner på grunn av stigende smitte. Gjeldene regler og anbefalinger strekker seg til og med 18. januar 2021.

Dette er de viktigste punktene for idretten:

  • Forbud mot organiserte idretts- og fritidsaktiviteter innendørs for alle aldersgrupper.
  • Forbud mot idretts- og fritidsaktiviteter utendørs for alle aldersgrupper for grupper med flere enn 10 personer. Utendørs skal avstandskravet på én meter også overholdes.  
  • Forbud mot å arrangere eller delta i kamper, stevner, idrettsarrangementer og lignende for alle aldersgrupper.
  • Det presiseres at forbudet ikke gjelder toppidrett så lenge egen smittevernsprotokoll for toppidretten følges.

DETTE ER ANBEFALINGEN:

  • All breddeidrett både inne og ute stoppes umiddelbart og fram til 18 januar

Anbefalingen kommer fra Stavanger kommune og Norges Idrettsforbund, men er ikke et pålegg.

Oppdaterte kommunale restriksjoner finner du her

Oppdatert smittevernveileder fra NIF finner du her (OBS: Dere må forholde dere til de kommunale restriksjonene som er strengere enn de nasjonale)

Rull til toppen