Covid-19 informasjon

oppdatert: 27.05.2021

Denne siden oppdateres daglig med den siste informasjon, regler og råd angående covid-19 viruset for idretten i Stavanger. All informasjon hentes fra Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Stavanger Kommune sine siste oppdateringer.

Det er viktig å presisere at det er de lokale reglene for Stavanger Kommune som gjelder for idrettsaktivitetene.

For mer informasjon om de spesifikke lokale regler for nærliggende kommuner henviser vi til deres hjemmesider: Sandnes Kommune, Sola Kommune og Randaberg Kommune.

Har du spørsmål til covid-19 reglene og smittevern i forhold til idrett – ta kontakt med Idrettsrådet Stavanger via epost post@idrettsraadet.no og vi gjør vårt beste for å svare på deres eget språk.

Status for idrett i Stavanger Kommune

Status kommunale idrettshaller og idrettsanlegg:

 • De fleste av Stavanger kommunes svømmehaller er nå åpne for publikum.
 • For å bruke svømmehallene må du booke tid i reservasjonssystemet.
 • Kommunale idrettsanlegg holder åpent for organisert aktivitet, og profesjonelle toppidrettsutøvere.
 • Det er tillatt å bruke skolehallene til organisert aktivitet så lenge smittevernreglene til enhver tid blir fulgt

Status idrettsaktivitet i Stavanger Kommune:

 • Barn og unge under 20 år er unntatt anbefalingen om avstand, men det er anbefalt at treningsgruppene ikke er større enn 20 personer.
 • Voksne kan drive organisert trening både innendørs og utendørs dersom det er mulig å holde minst 1 meters avstand mellom personer.
  • Innendørs anbefales gruppestørrelse på inntil 20 personer
  • Anbefalt gruppestørrelse utendørs er inntil 30 personer.
 • Flere grupper kan trene samtidig dersom treningsgruppene holdes adskilt, og de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene.
 • Profesjonelle toppidrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.
 • 27. mai åpnes det for treningskamper i PostNord-ligaen i fotball og i øvrige serier i toppidretten det hittil ikke er åpnet for. Regjeringen vil åpne for seriekamper i de samme seriene tre uker etter 27. mai, såfremt erfaringene fra treningskampene og smittesituasjonen tilsier det.

Status idrettsarrangement i Stavanger Kommune:

 • Kamper, cuper og stevner regnes som arrangementer.
 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.
 • Fra 27. mai kan lag fra små kommuner som ikke har andre motstandere i kommunen, reise til nabokommunen for å konkurrere såfremt kommunene har samme smittenivå.
 • Regler for antall deltagere på arrangementer:
  • Arrangementer innendørs uten faste, tilviste plasser: Inntil 100 personer på innendørs idrettsarrangement for utøvere under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.
  • Arrangementer innendørs med faste, tilviste plasser: Inntil 200 personer
  • Arrangementer utendørs uten faste, tilviste plasser: Inntil 200 personer
  • Arrangementer utendørs med faste, tilviste sitteplasser: Inntil 600 personer, i grupper på inntil 200 personer (forutsetter minst 2 meters avstand mellom gruppene)
 • Stavanger kommune har meldeplikt for arrangementer som samler mer enn 10 personer. Dette gjelder bare for treningskamper. Seriekamper trenger ikke å registereres. 

Idrettsfritidsordninger:

 • Idrettsfritidsordningene følger skolenes trafikklysordning

Informasjonen er hentet fra Stavanger Kommune og Regjeringen

Hva er covid-19?

Covid-19 er en luftveissykdom som skyldes viruset SARS-CoV-2. Man kan få alt fra ingen eller milde symptomer til å bli alvorlig syk.

Covid-19 smitter på samme måte som forkjølelse og influensa, det vil si gjennom luftveissekret som snørr, spytt og slim. Viruset smitter hovedsakelig via dråpesmitte der virus fra luftveiene til en syk person spres med små dråper ved for eksempel hosting og nysing, og videre til en annen person. Smitte kan også forekomme dersom man får dråper fra luftveiene på hender eller gjenstander som andre tar på (kontaktsmitte).

Viruset tåler ikke såpe og vann, heller ikke desinfeksjon med alkohol eller temperaturer over 60°C. I tillegg blir viruset raskere inaktivert utendørs.

Informasjon hentet fra Helsedirektoratet

 

 

Generelle råd for smittevern

De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:

 • Syke personer skal holde seg hjemme
 • God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 • Holde minst to meters avstand og redusere kontakt mellom personer

Hvem kan IKKE delta på idrettsaktiviteter:

 • Personer som har luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19
  • Hoste
  • Feber
  • Nedsatt smak- og luktesans
  • Hodepine
  • Slapphet
  • Muskelverk
  • Tungpusthet
 • Personer som er i karantene eller isolasjon

Hvis du tror du er syk skal du holde deg hjemme – hvis du trenger individuell helserådgivning ta kontakt med din fastlege på telefon eller elektronisk

 • Har du behov for mer akutt helsehjelp, og ikke kommer i kontakt med fastlege, ring 116 117.
 • Ved livstruende sykdom eller skade, ring 113.

Informasjon fra Helsedirektoratet

Råd og rutiner for ulike idretter

Alle idretter har utarbeidet sine egne råd for å gjennomføre aktiviteter. De ulike idrettslagene i Stavanger følger rådene for sine særkretser og utarbeider sine egne rutiner. Alle særkretsene og deres covid-19 råd er listet opp hos Norges Idrettsforbund som kan leses HER.

Dersom dere har vanskeligheter med å forstå rådene for din eller dine barns idrett – ta kontakt på epost til post@idrettsraadet.no og vi gjør vårt beste for å svare tilbake på ditt språk.

Har du spørsmål til korona reglene og smittevern i forhold til idrett – ta kontakt med Idrettsrådet Stavanger via epost post@idrettsraadet.no og vi gjør vårt beste for å svare på deres eget språk.
Rull til toppen