Covid-19 informasjon

oppdatert: 16.08.2021

Denne siden oppdateres daglig med den siste informasjon, regler og råd angående covid-19 viruset for idretten i Stavanger. All informasjon hentes fra Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Stavanger Kommune sine siste oppdateringer.

Det er viktig å presisere at det er de lokale reglene for Stavanger Kommune som gjelder for idrettsaktivitetene.

For mer informasjon om de spesifikke lokale regler for nærliggende kommuner henviser vi til deres hjemmesider: Sandnes Kommune, Sola Kommune og Randaberg Kommune.

Har du spørsmål til covid-19 reglene og smittevern i forhold til idrett – ta kontakt med Idrettsrådet Stavanger via epost post@idrettsraadet.no og vi gjør vårt beste for å svare på deres eget språk.

Status for idrett i Stavanger Kommune: Fra 16. juli gjelder de nasjonale smittevernreglene i Stavanger Kommune

Status kommunale idrettshaller og idrettsanlegg:

 • For å bruke de kommunale svømmehallene må du booke tid i reservasjonssystemet.  
 • Kommunale idrettsanlegg holder åpent for organisert aktivitet, og profesjonelle toppidrettsutøvere. 
 • Det er tillatt å bruke skolehallene til organisert aktivitet så lenge smittevernreglene til enhver tid blir fulgt. 

Status idrettsaktivitet i Stavanger Kommune (nasjonale smittevernregler):

 • Deltakere på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand, både utendørs og innendørs, der det er nødvendig for å utøve aktiviteten.
 • Dette åpner for trening i kontaktidrett for voksne. For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs.
 • Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand.
 • Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer, både utendørs og innendørs, innenfor regionen/kretsen, f.eks. kamper og stevner. Det er åpnet for deltakelse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt) også for voksne.
 • Toppidrett kan utøves som normalt. Det betyr at seriespill kan gjennomføres utendørs og innendørs. Regjeringen tilpasser innreisekarantenereglene og gir unntak fra innreiserestriksjoner for utenlandske toppidrettsutøvere og nødvendig støttepersonell, i forbindelse med deltakelse i utvalgte internasjonale idrettsarrangementer.

Status idrettsarrangement i Stavanger Kommune:

 • Følg de nasjonale smittevernreglene for offentlige arrangement, se gjenåpningsplanen for mer informasjon: LINKET HER

Idrettsfritidsordninger:

 • Idrettsfritidsordningene følger skolenes trafikklysordning

Informasjonen er hentet fra Stavanger Kommune og Regjeringen

Hva er covid-19?

Covid-19 er en luftveissykdom som skyldes viruset SARS-CoV-2. Man kan få alt fra ingen eller milde symptomer til å bli alvorlig syk.

Covid-19 smitter på samme måte som forkjølelse og influensa, det vil si gjennom luftveissekret som snørr, spytt og slim. Viruset smitter hovedsakelig via dråpesmitte der virus fra luftveiene til en syk person spres med små dråper ved for eksempel hosting og nysing, og videre til en annen person. Smitte kan også forekomme dersom man får dråper fra luftveiene på hender eller gjenstander som andre tar på (kontaktsmitte).

Viruset tåler ikke såpe og vann, heller ikke desinfeksjon med alkohol eller temperaturer over 60°C. I tillegg blir viruset raskere inaktivert utendørs.

Informasjon hentet fra Helsedirektoratet

 

 

Generelle råd for smittevern

De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:

 • Syke personer skal holde seg hjemme
 • God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 • Holde minst to meters avstand og redusere kontakt mellom personer

Hvem kan IKKE delta på idrettsaktiviteter:

 • Personer som har luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19
  • Hoste
  • Feber
  • Nedsatt smak- og luktesans
  • Hodepine
  • Slapphet
  • Muskelverk
  • Tungpusthet
 • Personer som er i karantene eller isolasjon

Hvis du tror du er syk skal du holde deg hjemme – hvis du trenger individuell helserådgivning ta kontakt med din fastlege på telefon eller elektronisk

 • Har du behov for mer akutt helsehjelp, og ikke kommer i kontakt med fastlege, ring 116 117.
 • Ved livstruende sykdom eller skade, ring 113.

Informasjon fra Helsedirektoratet

Råd og rutiner for ulike idretter

Alle idretter har utarbeidet sine egne råd for å gjennomføre aktiviteter. De ulike idrettslagene i Stavanger følger rådene for sine særkretser og utarbeider sine egne rutiner. Alle særkretsene og deres covid-19 råd er listet opp hos Norges Idrettsforbund som kan leses HER.

Dersom dere har vanskeligheter med å forstå rådene for din eller dine barns idrett – ta kontakt på epost til post@idrettsraadet.no og vi gjør vårt beste for å svare tilbake på ditt språk.

Har du spørsmål til korona reglene og smittevern i forhold til idrett – ta kontakt med Idrettsrådet Stavanger via epost post@idrettsraadet.no og vi gjør vårt beste for å svare på deres eget språk.
Rull til toppen