Åpen hall

Åpen hall er et tiltak hvor en idrettshall blir åpnet for ungdom på fredag kveld. Dette skal være et lavterskeltilbud, der det legges til rette for at deltakerne selv kan velge hva de ønsker av fysisk aktivitet. Ungdom bør trekkes inn i planleggingen av ÅH, og så langt det er mulig, ha arbeidsoppgaver knyttet til gjennomføring av tiltaket. Tilbudet skal være gratis.

Åpen Hall i Stavanger kommune:

Bilde: Ida Tjørsvaag (Idrettsrådet)

Skroll til toppen
Rull til toppen