Om oss

Hva er Idrettsrådet?

Idrettsrådet (IR) er en del av Norges Idrettsforbund (NIF). Det finnes et idrettsråd i nesten alle landets kommuner. I Stavanger er det Idrettsrådet Stavanger som har denne rollen. Vi er et serviceorgan for idrettslagene i Stavanger kommune, med ca. 45.000 medlemmer i 160 idrettsklubber/lag i Stavanger, i tillegg til medlemmer i bedriftsidretten. Vi jobber med følgende hovedoppgaver:

  • arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen
  • styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet
  • være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke
  • være en arena for samarbeid mellom lagene og de kommunale myndigheter
  • foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene
  • dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang

Som en oppsummering vil dette si at idrettsrådet skal bidra til en helhetlig utvikling av idretten i kommunen og sikre et mangfoldig tilbud til medlemmene og befolkningen.

Som et bindeledd mellom idrettslagene og kommunen skal kontakten mellom idrettslagene og kommunen gå gjennom Idrettsrådet. Dette kan i enkelte tilfeller virke tungvint, men det viser seg ofte at det er den raskeste vei til å få svar på de spørsmål du har. Vi kan svare på en god del, eller vi vet hvem som kan svare, og kan dermed rettlede deg direkte. Idrettsrådet har et tett og godt samarbeid med Stavanger kommune. Vi har mest kontakt med idrettsavdelingen, men vi har også samarbeid med andre avdelinger/etater i kommunen, i tillegg til politikere.

Idrettsrådet Stavanger har fem heltidsansatte, og har sine kontorer på Hansons Minde, like ved Stavanger idrettshall og Scandic Forum Hotel på Tjensvoll.

Presentasjon Idrettsrådet 2024

Lov for Idrettsrådet Stavanger (2021)

Regionalt samarbeid

Idrettsrådene i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg har en regional kontaktgruppe. Her kan idrettsrådene diskutere felles problemstillinger, dele erfaringer og eventuelt legge fram felles saker som tjener idretten.

Kontaktgruppen ble gjenopprettet i erkjennelse av at idretten på Nord-Jæren har felles utfordringer og kan samarbeide om felles løsninger. Dette gjelder spesielt innenfor områder rettet mot anlegg, men også andre aktuelle problemstillinger.

Folkehallene (http://folkehallene.no/) er et godt eksempel på hva kontaktgruppen har arbeidet med.

Skroll til toppen
Rull til toppen