ILDSJELPRISEN

Med denne prisen ønsker vi å hedre en person som gjennom en årrekke har gjort en stor innsats for idretten.

Søknadsfrist: 15.november

TRYKK HER FOR Å NOMINERE EN KANDIDAT

Følgende retningslinjer gjelder for Ildsjelprisen:

  • Prisen skal gå til en person som gjennom flere år har gjort en stor frivillig innsats for idretten i Stavanger
  • Personen kan ikke være ansatt i et idrettslag eller ha annet lønnet verv for sitt arbeid innen idretten
  • Kandidaten kan ha gjort en spesiell innsats over flere år for idrettslaget, eller har gjennom enkeltsaker vist stor iver og entusiasme for idretten 
  • Prisen blir delt ut på bakgrunn av nominasjon fra idrettslag
  • Nominasjonen må inneholde en begrunnelse for hvorfor denne personen fortjener Ildsjelprisen, og skal være signert av leder eller daglig leder
  • Prisen er en gavesjekk på kr. 25 000,- og blir delt ut av ordføreren 1.nyttårsdag på Ledaal
  • De nominerte kandidatene blir offentliggjort før juryen fatter vedtak
Juryen skal bestå av 5 personer. Leder av Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog (UKIS) er leder av juryen. I tillegg skal det være to representanter fra Idrettsrådet samt to representanter fra UKIS. 

Tidligere mottakere av Ildsjelprisen:

2010: Arthur Abrahamsen – Stavanger Svømme Club

2011: Annebeth Tvedten – Stavanger Turnforening

2012: Harald Kambo – Stavanger Skytterlag

2013: Jan Inge Hegreberg – Stavanger Sykleklubb

2014: Arne Johnsen – Viking Håndballklubb

2015: May Brit Harestad Osaland – Tasta Turn

2016: Victor Øvregaard – IL Skjalg

2017: Kjell Sivertsen – Seiken Karateklubb

2018: Rolf Inge Sotland – Stavanger Fallskjermklubb

2019: Thor Dagfinn Flikkerud – Stavanger Sandnes Skøyteklubb

2020: Egil Bokn – Stavanger Karateklubb

2021: Reid Henriksen – SIF Fotball

2022: Bjørn Øglænd – Hinna Friidrett

2023:  Terje Kårstad – Stavanger Ju Jitsu Klubb

2024: Tore Drange – SIF Håndball

Skroll til toppen
Rull til toppen