Idrett+

Idrett+ har siden 2002 arbeidet med å legge til rette for barn og unge med særskilte behov. Dette arbeidet har blitt en viktig del av Idrettsrådets engasjement for å nå målsetningen om «idrett for alle». Idrettsrådet bistår med faglig kompetanse/oppfølging og har økonomiske støtteordninger for de idrettslag som kan og vil gjøre en ekstra innsats rettet mot målgruppene.

Hovedmålsetting

Å gi barn og unge med ekstra behov for støtte/hjelp et reelt tilbud om idrettslig aktivitet

Målgrupper

 • inaktive barn og ungdom
 • barn og ungdom med uønsket adferd
 • personer med innvandrerbakgrunn, spesielt jenter
 • personer med funksjonsnedsettelse (barn/unge og voksne) som har behov for ekstra oppfølging
 • personer med betalingsvansker/økonomiske barrierer for å delta i idrettsaktiviteter.

Enkelttiltak

Idrettslagene har mulighet til å arbeide med forskjellige, målrettede tiltak mot målgruppene. Det finnes spesifikke tiltak rettet mot navngitte personer som Idrett & Utfordring, og tiltak som er åpne for alle, f.eks. Åpen Hall.
Eksempler på tiltak er:

 • miljøtrener: person med ansvar for tilrettelegging av enkeltpersoner med særskilte behov
 • lavterskelarrangementer
 • temakvelder med Idrett+-tema
 • tiltak rettet mot innvandrerjenter
 • innvandrergrupper
 • aktivitet for personer med funksjonsnedsettelse
 • tilrettelegging for økonomisk vanskeligstilte

Søknadsskjema

Det er mulig å søke om tilskudd gjennom hele året.

TRYKK HER FOR SØKNAD

Organisering

Idrettsrådet har ansvar for Idrett+-arbeidet i Stavanger og skal igangsette og rettlede idrettslag i arbeidet, men det er idrettslaget selv som må finne sin form og de tiltak som laget ser er mest formålstjenlig innenfor de rammer og kriterier som er satt.

Det er bygget opp flere nettverk av kompetanse/erfaring innenfor arbeidet, som idrettslagene kan dra nytte av, både lokalt og nasjonalt.

Finansiering

Ordningen blir finansiert av Stavanger kommune, Kulturdepartementet via Norges idrettsforbund, og idrettens egne midler som disponeres av idrettsråd og idrettslag.

Det finnes standardiserte retningslinjer og kriterier for hvordan Idrettsrådet skal vurdere de ulike tiltakene, med konkrete satser.

Ta kontakt

Ønsker din klubb å starte opp et tiltak? Ta kontakt med oss for nærmere informasjon, eller benytt dere direkte av skjemaene som er listet nedenfor. Idrettslag og klubber som ønsker å bli «store» på «Idrett+»-arbeid, bør ta kontakt med oss i planleggingsfasen, da vi kan bistå med rådgivning og tilrettelegging. Økonomisk oppstartstøtte blir tildelt dersom idrettslaget ønsker å gjøre nok innenfor Idrett+.

 Fakta, tips og råd om hvordan idrettslag kan senke de økonomiske og kulturelle barrierene:

NIF har en egen temaside om inkludering som finners her. Der finner du også brosjyren «Bli med» på 9 forskjellige språk. Dette gir mennesker fra andre land og kulturer et innblikk i hvordan det er å være med i et idrettslag i Norge (om rettigheter, plikter, forventninger m.m.).

Vi oppfordrer alle Idrettslag til å gjennomføre idrettens E-kurs om integrering!

Idrettslag som bidrar innenfor Idrett+

Bratte Rogalands Venner, Brodd IL, Frisinn SK, Friskis & Svettis, Hafrsfjord Pistolklubb, Ishockeyklubben Stavanger, Hinna FK, Hinna Håndball, Hundvåg FK, Hundvåg HK, KFUM Håndball, KFUM Volleyball, Madla IL, Nord-Jæren Sportsdanseklubb, Rogaland Rideklubb, IL Skjalg, Ishockeyklubben Stavanger, Stavanger Basketballklubb,   Stavanger Fekteklubb, Stavanger Golfklubb, Stavanger Innebandyklubb, Stavanger IF Fotball, Stavanger Ishockeyklubb, Stavanger Judoklubb, Stavanger Ju Jitsu Klubb, Stavanger JuShinkan Aikido, Stavanger Kajakklubb, Stavanger Karateklubb, Stavanger Kunstløpklubb, Stavanger Miniatyrskytterlag, Stavanger Orienteringsklubb, Stavanger Pistolklubb, Stavanger Roklub, Stavanger Rugbyklubb, Stavanger Seilforening, Stavanger Skytterlag, Stavanger Styrkeløftklubb, Stavanger Svømmeklubb, Stavanger Taekwon-do Klubb, Stavanger Tennisklubb, Stavanger Turnforening, Stavanger Vannpoloklubb, Stavanger Vektløfterklubb, Storhaug Rideklubb, Sunde Innebandyklubb, Svithun Biljardklubb, Tasta Turn, Tasta IL, Tastavarden HK, Uburhedleren Fjellsportlag, Vardeneset BK, FK Vidar, Viking FK, Viking HK.

*Ta kontakt hvis ditt idrettslag har bidratt, men ikke er nevnt her

Skroll til toppen
Rull til toppen