Viktige datoer

Her finner dere en oversikt over datoer som er viktige å huske på.

Søknadsfrist Søknad om… Søknadsmottaker
1. mars Treningstider og arrangementer, kommunale innendørsanlegg Stv. kommune
1. mars Sommertrening svømme- og idrettshaller Stv. kommune
15. mars Anleggstilskudd Stv. kommune
Medio mars Årsmøte, Idrettsrådet
1.april og 1.nov Søknad om støtte til større idrettsarrangement (minimum NM) Stv. kommune
5. april Kommunalt idrettsstipend Idrettsrådet
30. april Lokale aktivitetsmidler og driftstilskudd (søker automatisk gjennom innrapporterte tall på Samordnet rapportering) Idrettsrådet/NIF
30.april Samordnet rapportering til Norges Idrettsforbund (tidl. «idrettsregistrering») NIF
1. november Tilskudd til administrativ stilling i idrettslag med barne og ungdomsavdeling  Stv. kommune
1. november Tildeling av spillemidler Stv. kommune
1. november Søknad for støtte til større idrettsarrangement (minimum NM) Stv. kommune
15. november (hvert 2.år) Salgs- og reklamerettigheter kommunale anlegg Stv. kommune
15.november Nominering av kandidater til Ildsjelprisen Idrettsrådet
1. desember Innrapportering av norske og internasjonale mestre. Tildeles 1. nyttårsdag Stv. kommune
1. desember Søknad om administrativ stilling i idrettslag, barne- og ungdomsorganisasjoner Stv. kommune
Skroll til toppen
Rull til toppen