Viktige datoer

Her finner dere en oversikt over datoer som er viktige å huske på.

Søknadsfrist Søknad om… Søknadsmottaker
1. februar Arrangementer, kommunale utendørsanlegg Stv. kommune
1. mars Treningstider og arrangementer, kommunale innendørsanlegg Stv. kommune
1. mars Sommertrening svømme- og idrettshaller Stv. kommune
15. mars Anleggstilskudd Stv. kommune
Medio mars Årsmøte, Idrettsrådet
1.april og 1.nov Søknad om støtte til større idrettsarragement (minimum NM) Stv. kommune
5. april Kommunale tilskuddsordninger (driftstilskudd, idrettsstipend) Idrettsrådet
5. april Lokale aktivitetsmidler (søker automatisk gjennom søknad på driftstilskudd) Idrettsrådet
5. april Ungdom i Fokus Idrettsrådet
30.april Samordnet rapportering til Norges Idrettsforbund (tidl. «idrettsregistrering») NIF
1. november Tildeling av spillemidler Stv. kommune
1. november Treningstider kommunale utendørsanlegg Idrettsrådet
1. november Søknad for støtte til større idrettsarrangement (minimum NM) Stv. kommune
1. november (hvert 2.år) Salgs- og reklamerettigheter kommunale anlegg Stv. kommune
15.november Nominering av kandidater til Ildsjelprisen Idrettsrådet
1. desember Innrapportering av norske og internasjonale mestre. Tildeles 1. nyttårsdag Stv. kommune
19.desember Tilskudd til administrativ stilling i idrettslag med barne og ungdomsavdeling Stv. kommune

 

Rull til toppen