Kommunalt idrettsstipend

Kommunalt idrettsstipend er en tilskuddsordning rettet mot utøvere, trenere, ledere og dommere.

Søknadsfrist 5.april. (Ekstraordinært søknadsfrist i 2020 grunnet koronavirus-utbrudd satt til 17. april)
Hvert stipend er på kr. 10.000

Kommunalt idrettsstipend utøvere:

  1. Stipend kan bare tildeles til medlemmer av idrettslag i Stavanger
  2. Stipend skal tildeles idrettsutøvere som har oppnådd topp nasjonale og/eller internasjonale resultater i løpet av siste kalenderår.
  3. Idrettsutøverne må være minimum 13 år det året prestasjonen/ene det søkes om.
  4. Det vil ikke kreves dokumentasjon for utgiftsdekning for utbetaling av stipend.
  5. Stipendets størrelse er kr. 10 000,-

Søknadsskjema

Trener/ledere/dommere

Utøvere

Kommunalt idrettsstipend trenere/ledere/dommere

  1. Kommunalt idrettsstipend trener/leder dommer: Stipend kan bare tildeles medlemmer av idrettslag i Stavanger
  2. Stipend skal gå til dekning av egenandel ved videreutdanning og kompetanseheving, og det skal skje samme år det søkes om stipend.
  3. Stipendet kan ikke brukes til treningsleirer og deltakelse i mesterskap for eget lag, hvis det ikke er dokumentert kompetansehevende tiltak samtidig, for eksempel egne kurs/samlinger for trenere/ledere/dommere.
  4. Dokumentasjon for tiltak som det søkes om må vedlegges for å få utbetalt stipend
  5. Stipendets størrelse er kr. 10 000,-

Informasjon om begge ordningene:
Stipendsøkere som ikke har mottatt stipend tidligere vil prioriteres foran tidligere stipendmottakere, men tidligere stipendmottakere kan også søke.

Dette er private stipend som skal gå direkte til trener/leder/dommer/utøver og ikke til utgiftsdekning for klubben.

Av den totale summen for idrettsstipend (begge ordningene) skal det fordeles 10% til handikapidrett.

Idrettsstipend 2019

Navn Idrettslag
Rasumus Kruse Rasmussen Stavanger Roklub
Sara Busic IL Skjalg
Olai Hagland Stavanger Seilforening
Hannah Fossan Stavanger Rideklubb
Jiawen Shi Brodd Badmintonklubb
Vilde Marie Nystrøm Stavanger Golfklubb
Simon Slettevold Stavanger Svømmeklubb
Nora Tveit Stavanger Sykleklubb
Elias Nilsen Stavanger Skateklubb
Amalie Søiland Stavanger Innebandyklubb

Rull til toppen