Kommunalt idrettsstipend

Kommunalt idrettsstipend er en tilskuddsordning rettet mot utøvere, trenere, ledere og dommere.

Søknadsfrist 5.april
Hvert stipend er på kr. 20 000

Søknadsskjema

Kommunalt idrettsstipend utøvere:

 1. Stipend kan bare tildeles til medlemmer av idrettslag i Stavanger
 2. Stipend skal tildeles idrettsutøvere som har oppnådd topp nasjonale og/eller internasjonale resultater i løpet av siste kalenderår.
 3. Idrettsutøverne må være minimum 13 år det året prestasjonen/ene det søkes om.
 4. Utøvere som ikke har mottatt stipend tidligere prioriteres
 5. Det vil ikke kreves dokumentasjon for utgiftsdekning for utbetaling av stipend.
 6. Stipendets størrelse er kr. 20 000,-

Kommunalt idrettsstipend trenere/ledere/dommere

 1. Kommunalt idrettsstipend trener/leder dommer: Stipend kan bare tildeles medlemmer av idrettslag i Stavanger
 2. Stipend skal gå til dekning av egenandel ved videreutdanning og kompetanseheving, og det skal skje samme år det søkes om stipend.
 3. Stipendet kan ikke brukes til treningsleirer og deltakelse i mesterskap for eget lag, hvis det ikke er dokumentert kompetansehevende tiltak samtidig, for eksempel egne kurs/samlinger for trenere/ledere/dommere.
 4. Dokumentasjon for tiltak som det søkes om må vedlegges for å få utbetalt stipend
 5. Stipendets størrelse er kr. 20 000,-

Informasjon om begge ordningene:
Stipendsøkere som ikke har mottatt stipend tidligere vil prioriteres foran tidligere stipendmottakere, men tidligere stipendmottakere kan også søke.

Dette er private stipend som skal gå direkte til trener/leder/dommer/utøver og ikke til utgiftsdekning for klubben.

Av den totale summen for idrettsstipend (begge ordningene) skal det fordeles 10% til handikapidrett.

OBS 2021: I 2021 ble det ikke tildelt idrettsstipend til utøvere og trenere grunnet Covid-19 situasjonen og mangelen på idrettsarrangement i 2020 å kunne bedømme ut ifra.

Idrettsstipend 2023

Navn

Idrettslag

Susanne Steines

Stavanger Svømmeklubb

Amalie Nordbø

Stavanger Kunstløpklubb

Emma Godiu Eriksen og

Andreas Holst Hiim

NJS Sportsdanseklubb

Emilis Krasikovas

Stavanger Fekteklubb

Julie Lisa Boccadoro

Stavanger Judoklubb

Tessa Isabel Falkeid Samsonsen

Stavanger Bryteklubb

Zander B.R. Jørgensen

Storm Kampsportklubb

Max Tage Øverland

Rogaland Rideklubb

Oda Asdal Hansen

IL Skjalg

Herman Eklund Hermansen

(trenerstipend)

Stavanger Judoklubb

Skroll til toppen
Rull til toppen