Lokale aktivitetsmidler

Lokale aktivitetsmidler er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger (som er medlem av Norges idrettsforbund), og skal understøtte den frivillige aktiviteten rettet mot målgruppene i ordningen, som er barn og ungdom.

Målsettingen med ordningen er å bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Det er også et mål at ordningen skal være med på å utløse frivillige ressurser i lagene.

Kjelling trener

Det er idrettsrådene som er ansvarlige for fordelingen av midlene i sine respektive kommuner. Disse midlene blir utbetalt på høsten.

For enkelthets skyld vil man automatisk søke om lokale aktivitetsmidler (LAM) når man søker på kommunalt driftstilskudd. Les mer om kommunalt driftstilskudd her.

Idrettsrådets gjeldende kriterier for tildeling av LAM er som følger:

Av den totale summen settes det av inntil 15 % som fordeles  til idrettslag som gjennomfører målrettede samfunnsnyttige tiltak for barn og ungdom
som ikke er en del av idrettslagenes primære oppgaver

Den resterende summen fordeles med 1/3 til barn f.o.m. 6 – t.o.m. 12 år og 2/3 til ungdom f.o.m. 13 – t.o.m. 19 år pr. 31.12

Aktivitetsmidlene fordeles prosentvis blant idrettslagene i henhold til lagenes medlemstall 6 – 12 år og 13 – 19 år

Idrettslag må komme inn under kriteriene for tilskuddsberettigede som kommer fra Kulturdepartementet for å være stønadsberettiget

Styret i Idrettsrådet gis mandat til å gjøre eventuelle endringer i vedtatte kriterier dersom Kulturdepartementet eller Idrettsforbundets anbefalinger
innebærer at årsmøtets vedtak er i strid med disse.

Kulturdepartementets (KUD) overordnede retningslinjer og tilskuddsbrev, samt Norges Idrettsforbunds anbefalinger for tildeling finner du her.

FotballJenter

Fordeling av lokale aktivitetsmidler for 2018:

Idrettslag LAM-tilskudd Idrett+ utgjør
Aktiv Kickboxing & kampsportklubb kr           24 696
Bratte Rogalands Venner kr           115 763
Brodd Badmintonklubb kr           28 115
Brodd Fotball kr         299 251 kr       84 000,00
Brodd Håndballklubb kr           33 976
Brodd Innebandyklubb kr           47 263
Buøy IL kr           59 488
Cross Bowlingklubb kr           12 158
FK Vidar kr         191 945
Forus & Gausel IL kr         357 036
Frisinn Sportsklubb kr         273 557 kr     156 800,00
Friskis og Svettis Stavanger og Sandnes kr           43 285 kr       36 000,00
Gausel Judoklubb kr             3 716
Hafrsfjord Pistolklubb kr            21 410
Hafrsfjord Sykkelklubb kr           40 463 kr     12 000,00
Hafrsfjord Turnforening kr           10 899
Hinna Fotball kr         331 157 kr     109 000,00
Hinna Friidrett kr          37 727
Hinna Håndball

Hinna Innebandy

kr         158 847

kr         13 248

kr       48 750,00
Hinna Volleyball kr           12 885
Hundvåg Fotballklubb kr         222 603
Hundvåg Håndballklubb kr         378 184 kr      234 000,00
IL Skjalg kr         101 836
Ishockeyklubben Stavanger kr         376 651 kr       32 000,00
Kampen Innebandyklubb kr           119 971 kr       35 000,00
KFUM Stavanger fotball kr             4 360
KFUM Håndball Stavanger kr          86 112
KFUM Stavanger Volleyball kr           76 306
Madla IL kr         315 424
Madla Svømmeklubb kr               – kr          –
NJ Sportsdanseklubb kr           32 886
Pol IL kr           12 518
Rogaland Rideklubb kr           75 031
Seiken Karate Klubb kr            1 000
Siddis Badmintonklubb kr             4 328
Siddis trim og turnforening kr           65 466
SIF – Fotball kr           143 850 kr       27 000,00
SIF Håndball kr         165 129
Skiforeningen Stv. kr           11 728
Sportsklubben Jarl kr           74 361
Stv. Badmintonklubb kr           33 205
Stv. Basketballklubb kr           50 517
Stv. Bokseklubb kr             8 458
Stv. Bordtennisklubb kr            13 679
Stv. Bowlingklubb kr             1 801
Stv. Bueskyttere kr           23 408
Stv. Capoeira Klubb kr             7 862
Stv. Cheersport klubb kr         135 969
Stv. Døves kr             8 557
Stv. Fekteklubb kr           67 535 kr       36 000,00
Stv. Freestyle Disco kr          14 883
Stv. Golfklubb kr           63 121
Stv. Helsesportlag kr             2 081
Stv. Innebandyklubb kr         127 519 kr       33 000,00
Stv. Judoklubb kr         113 064
Stv. Ju Jitsu Klubb kr           29 486
Stv. JuShinKan Aikido kr           49 925 kr       25 612,00
Stv. Kajakklubb kr           94 328
Stv. Karateklubb kr           58 260 kr       15 000,00
Stv. Kunstløpklubb kr           115 148
 Stv. Modellbilklubb kr           64 587 kr      50 000,00
Stv. Orienteringsklubb kr           26 117
Stv. Pistolklubb kr           85 750 kr       52 000,00
Stv. Roklub

Stv. Rugbyklubb

kr           44 637

kr           28 909

Stavanger Sandnes Skøyteklubb kr           31 286
Stv. Seilforening kr           52 795
Stv. Skiklubb kr           27 918
Stv. Stupe Club kr           18 516
Stv. Svømme Club kr         657 041  kr        30 000,00
Stv. Sykleklubb kr           35 203
Stv. Taekwon-do klubb kr           54 545
Stv. Tennisklubb kr         164 871
Stv. Triathlonklubb kr             1 801
Stv. Turnforening kr         299 724
Stv. Vannpoloklubb kr           10 437
Stv. Vektløfterklubb kr           12 324
Storhaug Rideklubb kr         118 328  kr       60 000,00
Straen Gymnastikk og Turnforening kr         283 926 kr        72 000,00
Sunde IL kr         221 582 kr       61 950,00
Sunde Innebandy kr         140 459 kr       72 500,00
Svithun Biljardklubb kr           11 432
Tasta Håndballklubb kr           53 729
Tasta IL kr           72 497
Tasta Turn kr           45 073
Tastavarden HK kr           76 351  kr      25 000,00
Tjensvoll FK kr         257 186
Uburhedleren Fjellsportslag kr           21 458
Vardeneset BK kr         253 724
Vardeneset IF kr           41 405
Vassøy IL kr          15 460
Vaulen IL kr         168 399
Viking FK kr         320 393
Viking Håndballklubb kr         167 869 kr       60 000,00
Viking Stv. Håndballklubb kr           16 190
Øyane IL kr           8 257
SUM kr     9 313 613  kr      1 393 112

 

Rull til toppen