Kjenner du en Ildsjel?

På Ledaal 1.januar 2015 vil det bli utdelt pris til Idrettens Ildsjel. Med denne prisen ønsker vi å hedre en person som gjennom en årrekke har gjort en stor innsats for idretten i Stavanger. Prisen er et samarbeid mellom Stavanger kommune og Idrettsrådet Stavanger.

Følgende retningslinjer gjelder for tildeling av Ildsjelprisen:
– Prisen skal gå til en person som gjennom flere år har gjort en stor frivillig innsats for idretten i Stavanger.
– Personen kan ikke være ansatt i et idrettslag eller ha annet lønnet verv for sitt arbeid innen idretten.
– Kandidater kan ha gjort en spesiell innsats over flere år for idrettslaget, eller gjennom enkeltsaker for idretten har vist stor iver og entusiasme.
– Prisen blir utdelt med bakgrunn i nominasjoner fra idrettslag.
– Nominasjonen må inneholde en begrunnelse for hvorfor denne personen fortjener Ildsjelprisen.
– Prisen er en gavesjekk på Kr. 25.000,- og blir delt ut av ordføreren 1. Nyttårsdag på Ledaal.
– De nominerte kandidatene blir offentliggjort før juryen fatter vedtak
Juryen skal bestå av 5 personer. Leder av kommunalstyret for kultur og idrett er leder av juryen. I tillegg skal det være to representanter fra Idrettsrådet, samt to representanter fra kommunalstyret.

Har Idrettslaget sendt inn en nominasjon i tidligere år så ønsker vi en brekreftelse på om denne skal gjelde også i år.

 

Skjema for å nominere finner du nederst på denne siden.

Fristen er satt til 15. november. canada goose damen

Deixe um comentário

Rolar para cima
Rolar para cima