– Personen viktigere enn prestasjonen

Helge Gudmundsen holdt i går et engasjerende foredrag til nytte og glede for de fremmøtte.

Representanter for grupper/lag, idrettslag, idrettsråd, idrettskrets, sosialkontor, Frelsesarmeen, og andre, var i går samlet på Hansons Minde for foredraget “Sett og verdsatt” med Helge Gudmundsen. Gudmundsen har i 18 år vært trener for et fotballlag for utviklingshemmede i Trondheim (Flatås Lions), og foredraget handlet mye om dette laget. Men budskapet i Gudmundsens foredrag har gyldighet langt utover Flatås Lions’ virksomhet.

Verdier som respekt, toleranse, trygghet, aksept, trivsel og anerkjennelse har en viktig plass i Gudmundsens arbeid. Gjennom å fortelle historier fra trenergjerningen, men også fra sin tid som leder for hovedstyret i Flatås IL; og ikke minst om da hans egen sønn ble mobbet som liten gutt, billedlegger Gudmundsen disse verdiene, og gir dem et tydelig innhold. Det gjorde inntrykk på tilhørerne.

– Personen er viktigere enn prestasjonen, understreket Gudmundsen. Alle trenger å bli sett. Man skal jobbe både med de gode og de mindre gode, med toppen og bredden, men det viktigste i idretten må være å gi flest mulig idrettsglede lengst mulig – de som blir sett ser andre, og da er det større sjanse for at flere fortsetter. Ved å differensiere tilbudet og la alle få delta på en mestringsarena ut fra egne forutsetninger så tar man vare på alle, var noe av det Gudmundsen formidlet.

Mange flere enn dem som var til stede kunne hatt stor glede og nytte av å hørt dette foredraget, mens de som var der ga uttrykk for å ha fått mye igjen for oppmøtet.

For de som vil stifte nærmere bekjentskap med Helge Gudmundsen så finnes mer informasjon på hansnettsider, facebookside, Flatås Lions nettsider, og gjennom boken “Gull verdt” (se her for omtale av boken). canada goose damen

اترك تعليقاً

Scroll to Top
انتقل إلى أعلى