Midler fra Folkepulsen i Stavanger

Det er nå mulig å søke midler fra Folkepulsen i Stavanger til arbeid rettet mot målgruppene “inaktive barn og ungdom” og “personer med innvandrerbakgrunn”. Søknadsfristen er 5.april.

Idrettslag i Stavanger kan nå søke om midler fra Folkepulsen i Stavanger. Midlene skal gå til idrettslag som legger spesielt til rette for, eller ønsker å legge spesielt til rette for målgruppene “inaktive barn og voksne” og “personer med innvandrerbakgrunn”. Søknadsfristen er 5.april.

Foruten at aktuelle tiltak skal være rettet mot de nevnte målgrupper vil også Levekårsundersøkelsen i Stavanger ha betydning for hvem som får støtte. Særlig gjelder dette bydelene Storhaug og Hillevåg, men er ikke begrenset til disse.

Det er Stavanger kommune ved kommunalstyret for levekår og Rogaland idrettskrets ved Folkepulsen som finansierer ordningen. De har gitt 150 000 kr hver til dette arbeidet, og dette er det andre året midlene lyses ut. Partene har forpliktet seg til å gi samme sum i tre år. Tilskuddsordningen administreres av Idrettsrådet Stavanger, mens vedtak om støtte gjøres av en styringsgruppe bestående av representanter fra Rogaland idrettskrets, Stavanger kommune og Idrettsrådet.

Det er tidligere sendt ut informasjon på e-post til alle idrettslag om dette. Søknadsskjema kan lastes ned her. nike air max

اترك تعليقاً

Scroll to Top
انتقل إلى أعلى