Søknadsfrist for søk om spillemidler til bygging av anlegg for idretten

Skal ditt lag/organisasjon bygge et nytt anlegg?

Idrettsrådet og Stavanger Kommune oppfordrer alle lag og organisasjoner til å søke om spillemidler til bygging av anlegg for idrett, mosjon og friluftsliv. Dette gjelder også for nærmiljøanlegg.

Søknadsfrist 1. november 2017

Se mer informasjon og søknadskjema på www.idrettsanlegg.no

Veiledning kan fås ved henvendelse til Idrettsavdelingen ved Aras Gaure, aras.gaure@stavanger.kommune.no

Leave a Comment

Scroll to Top
Scroll to Top