Oppdatering ang. idrettsanlegg Stavanger Kommune 13.05.2020

Bruk av innendørsanlegg i Stavanger

GRADVIS ÅPNING AV KOMMUNALE INNENDØRSANLEGG

Se nedenfor informasjonsskriv fra Stavanger Kommune vedrørende åpning av kommunale anlegg, fra og med tirsdag 19. mai.

 Se også informasjon og søknadsskjema for å starte opp med innendørstrening på link https://www.stavanger.kommune.no/kultur-og-fritid/idrett/egenerklaring-korona—idrett/

Informasjon til brukerne av innendørs idrettsanleggene vedrørende åpning av idrettsanleggene i Stavanger

I pressekonferansen, torsdag 7.mai, informerte regjeringen, at det nå kan utøves og tilrettelegges for idrettsaktivitet ved idrettshallene i Norge. Aktiviteten kan gjennomføres så lenge man opprettholder de generelle anbefalingene for forebygging av smitte, det gjelder blant annet: 

– Maks 20 personer i en gruppe 

– Minst 1 meter avstand til andre i gruppen og andre personer 

– Garderober skal ikke brukes 

– Generelle hygieneanbefalinger 

Idrettslag og organisasjoner (skoler, frivillige organisasjoner, videregående skoler, barnehager) som allerede er tildelt tid i kommunale idrettshaller, må levere inn søknad der man legger inn til og fra dato, tid og hvilket anlegg man ønsker å ta i bruk.  

Booking av møterom må gjøres via AktivKommune og bruk av styrkerom lar seg enda ikke gjøre.  

Brukerne av anleggene må gjøre seg kjent med reglene for bruk av anlegget. • Stavanger idrettshall, Stavanger turnhall, Stavanger tennishall og Hetlandshallen vil bli åpnet tirsdag 19.mai, for de som har søkt og har fått innvilget søknad.  • De andre kommunale idrettshallene åpner 25.mai og etter behov o Hundvåg idrettshall o Kvernevik idrettshall o Gautesete idrettshall o Tasta idrettshall o Tastarustå idrettshall  o Tastavarden fjellhall o Rennesøy idrettshall  o Mastrahallen idrettshall o Siddishallen idrettshall  

Storhaug idrettshall er stengt ut dette skoleåret.  • Private/Fylkeskommunale (Jåttåhallen, Hjertelagshallen, Forus sportssenter, Vikinghallen, Ynglingen, Expo hallen, ISS idrettshall, Paradis skatehall og Finnøy flerbrukshall) som kommunen har leieavtale med vil ikke åpne for aktivitet før neste sesong.  

Kommunen vil komme tilbake med mer informasjon vedrørende åpning av svømmeanlegg.  

Elektronisk søknadsskjema finner dere via https://www.stavanger.kommune.no/idrett 

Scroll to Top
انتقل إلى أعلى