Årsmøteinnkalling Idrettsrådet Stavanger 18. juni 2020

Idrettsrådet Stavanger avholder årsmøtet torsdag 18. juni kl.18:00 på Hansons Minde; Henrik Ibsens gate 58, 4021 Stavanger. 

Årsmøtepapirer blir sendt ut 11. juni, 1 uke før årsmøtet. 

Andre saker: Frist for innmelding av saker gikk ut 4. april, men i og med den ekstraordinære situasjon og dermed utsettelse av årsmøtet, gir vi idrettslagene til å melde inn nye saker søm ønskes behandlet på årsmøtet. Frist for dette er senest torsdag 4. juni.     Som kjent har hvert idrettslag to stemmer på årsmøte. I henhold til NIFs lov § 2-4 må begge kjønn være representert i delegasjonen for at idrettslaget skal få to stemmer. 

Grunnet ekstraordinære omstendigheter og strenge smittevernregler vil årsmøtet bli begrenset til kun å gjelde de med stemmerett på årsmøtet, som betyr to pr. idrettslag. Vi ber om at styreleder/daglig leder melder inn idrettslagets representant(er), senest torsdag 4. juni til Idrettsrådet på epost post@idrettsraadet.no. Hvis man ikke er påmeldt på forhånd vil man ikke kunne delta på årsmøtet ved oppmøte. 

Ta kontakt med Idrettsrådet ved eventuelle spørsmål. 

med vennlig hilsen 

Jørn Nielsen   – Styreleder

Arne Thorsen-Eie – Daglig Leder

Scroll to Top
انتقل إلى أعلى