Husk årsmøtet

Vi minner igjen om årsmøtet i Idrettsrådet torsdag 29.mars kl. 18. I den forbindelse ønsker vi påmelding, for både de med og uten stemmerett, innen 20.mars.

Frist for å melde inn saker til årsmøtet er 15.mars. Sakspapirene tilgjengeliggjøres på våre nettsider én uke før årsmøtet.

Vi ber om påmelding for de som kommer, både de med og uten stemmerett. Dette ønskes både for å lette registrering samt eventuell flytting av møtet hvis det er mange som vil komme. Fristen for påmelding er 20.mars.

Alle idrettslag har for øvrig to stemmer hver, men for å få uttelling for disse må begge kjønn være representert, og begge må være medlemmer av idrettslaget samt være vedtatt av styret som idrettslagets representanter. nike air max 1

Leave a Comment

Scroll to Top
Scroll to Top