Oppdatering ang. idrettsanlegg Stavanger Kommune 02.04.2020

Bruk av utendørsanlegg i Stavanger

Etter at det nå åpnes for bruk av idrettsanlegg og organisert trening har Stavanger kommune i samarbeid med Idrettsrådet nå laget en prosedyre på hvordan dette skal skje. Hovedpunktene er at Idrettslaget signerer elektronisk på en egenerklæring, samt at særforbundet/forbundene idrettslaget sorterer under må ha på plass koronavettregler.

Som en del av avtalen mellom NIF og Helsemyndighetene for å åpne for organisert trening skal alle særforbund lage koronavettregler. Vi vet noen forbund allerede har dette på plass, mens andre jobber med dette nå. Jo raskere «ditt» forbund har dette på plass, jo raskere kan dere ta anleggene i bruk. Anleggene åpnes da fortløpende.

Idrettshallene/inneanleggene vil ikke bli åpnet før påske, da det trengs mer tid til å finne gode ordninger for bruk

Når det gjelder idrettslag som disponerer private anlegg, så vil vi  bare anmode om at også dere forholder dere til de koronavettregler som særforbundene lager – her trenger ikke idrettslagene følge den prosedyren mot kommunen som andre idrettslag.

Vedlagt ligger et skriv fra Stavanger kommune som beskriver hva idrettslaget må gjøre for at de kommunale anleggene kan tas i bruk.

Da får vi si god trening og lykke til med oss alle, så håper vi at dette er en klok beslutning, som ikke gjør at flere blir smittet. Vi ber dere derfor anstendig om å være nøye med de regler som er satt, slik at det er best mulig sjangs for at dette går bra og slik at denne ordningen kan fortsette.   

Se informasjon fra Stavanger Kommune i teksten nedenfor, samt lenke til egenerklæringsskjemaet.

Se også mer informasjon om anbefalingene på NIF sine sider: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet/

Ta kontakt om dere lurer på noe  

mvh

Idrettsrådet Stavanger

Informasjon vedrørende organisert idrettsaktivitet i forbindelse med koronavirus

I pressekonferansen, onsdag 1.april, informerte Helsedirektoratet sammen med Norges idrettsforbund, at det nå kan utøves og tilrettelegges for idrettsaktivitet ved idrettsanleggene i Norge. 

Aktiviteten kan gjennomføres så lenge man opprettholder de generelle anbefalingene for forebygging av smitte, det gjelder blant annet: 

– Maks 5 personer i en gruppe 

– Minst 2 meter avstand til andre i gruppen og andre personer 

– Garderober skal ikke brukes – Ingen skal ta på det samme utstyret med hendene 

– Generelle hygieneanbefalinger 

Som del av avtalen mellom Helsedirektoratet og Norges idrettsforbund skal alle særforbund lage «koronavettregler» for sin/sine idrettsgren/idrettsgrener. Forutsetningen for organisert idrettsaktivitet på kommunens idrettsanlegg er at det foreligger en egenerklæring fra idrettslaget. Egenerklæringen må inneholde «koronavettregler» fra særforbundet som sier noe om hvordan idrettslaget skal forholde seg til det å utøve aktivitet i henhold til retningslinjene fra helsemyndighetene. Utendørsanleggene åpnes fortløpende etter at erklæring fra idrettslagene er levert. Det vil bli gjennomført en vurdering om det er mulig å åpne innendørsanlegg etter påske.  

Elektronisk egenerklæring finner dere via https://www.stavanger.kommune.no/egenerklaeringidrett 

Scroll to Top
Scroll to Top