Vil du ha proffboksing i Norge?

Debatten om å tillate proffboksing i Norge når nye høyder igjen etter at Cecilie Brækhus forsvarte VM tittelen. Foreløpig er det tommelen ned for proffboksing i Norge. Det er kun 3 land i hele verden som ikke tillater proffboksing i sitt eget hjemland: Cuba, Nord-Korea og Norge. Fort å tenke seg at dette er nisseluepolitikk, men det burde egentlig vært langt flere land som forbød proffboksing i den form dette er i dag.

Idrettsforbundet sier ja til proffboksing i Norge, men nei til å bokse uten hjelm. De ønsker å oppheve proffbokseloven da proff og amatørbegrepet er utgått på dato. Idrettsforbundet vil likestille boksing med annen idrett i Norge, men samtidig beholde knockoutloven som påbyr bruk av hjelm – da er vi like langt, det er lov å bokse i Norge i dag hvis du har hjelm – det kalles amatørboksing.
Idrettsstyret har ikke tatt stilling til endring av forskriftene til knockoutloven, som innebærer hjelmbruk – det betyr ikke annet enn at det pr. i dag krever bruk av hjelm i boksekamper som arrangeres i Norge.

Det enkleste er jo å vise til at det i hele verden ellers er lovlig (foruten de omtalte 3. land) og om vi i dette miniputtlandet tror vi har noen smartere svar på dette spørsmålet. Det som da kan nevnes og som burde fått vesentlig større oppmerksomhet er at legeforeninger også i Storbritannia og USA har gått imot boksing ut i fra medisinske grunner. Mange vil hevde at det er flere idretter som er såkalte høyrisikoidretter, og at boksing ikke er noe unntak – vesensforskjellen er at det å skade motstanderen og bli honorert for dette er selve målet i boksing.

Det kan med rette stilles spørsmål om boksing er eller burde være en idrett i det hele tatt. Boksing går ut på å skade konkurrenten så pass at han/hun ikke er i stand til å fortsette kampen. Du skal angripe kroppsdelene og noen dommere dømmer enten knockout eller du vinner på poeng etter 10 – 15 runder. Det er ikke helsepersonell, men boksedommere som vurderer hvor lenge det er tilrådelig å bokse ut i fra helsetilstanden. Noen – ikke minst helsepersonell vil jo mene at det ikke er tilrådelig å oppholde seg i bokseringen i det hele tatt.

I boksing honoreres det å skade motstanderen – stikk i strid med det vi forbinder med idrett, der du straffes for slike overtredelser. Samtidig så syns jo jeg som veldig mange andre, at det kan være underholdende å se at en person blir banket opp i ordnede former, om det er i en boksekamp, eller en amerikansk actionfilm.

Jeg har to betenkninger her:

  1. Er det forenelig med det Norsk idrett står for, som Norges største barne – og ungdomsorganisasjon at barn og unge (og for den saks skyld voksne) skal trene mot, oppmuntres og honoreres til å slå motstanderen bevistløs.
  2. Er det medisinsk forsvarlig eller forkastelig å slå så hard du kan på hode med den hensikt å gjøre så stor skade som mulig

Som i mange svar på vanskelige spørsmål så er det ikke bare et enten ja eller nei, men ja eller nei med forbehold. Jeg mener Idrettsforbundet viser karakterstyrke ved å mene det de er overbevist om selv om omverden mener noe annet.
Boksing er kommet for å bli og boksing har mange gode elementer i seg, selv om jeg ikke helt klarer å forstå at det er lov å treffe hodet, men ikke under beltestedet. Skal være forsiktig med på si noe om hvor vettet har sittet hos de som laget reglene, men det er tydeligvis viktigere å bevare de edlere delene under beltestedet, enn hodet – jeg syns jo dette er nærmest komisk. Det er selvsagt menn som har laget reglene og de har kanskje vært utsatt for en knockout eller to før reglene ble bestemt.

La de som ønsker få lov å bokse, påby hjelm, bruk hansker som er mest mulig skånsomme for slag, forby slag fra halsen og opp og fra hoften og ned, vinner kåres kun ved poeng etter x antall runder. Poenget må ikke være å slå vettet ut av motstanderen, men få flest mulig treff. Vil du slå ekstra hard så finn deg en planke og kast hanskene

Sikkert noen som tror det er jeg som har fått en knockout etter disse meningene, men det kan jeg leve godt med. Ære være du som har en idrettsskade som ingen ønsket å påføre deg

Arne canada goose sale

Deixe um comentário

Rolar para cima
Rolar para cima