Stavangerpolitikere som gambler i valgkampen!

Idretten har gjennom sine valgte demokratiske styrer talt. Det er et klart og entydig NEI til utvidet skjenking på idrettsarrangement. Stavangerpolitikerne har bedt idretten om å uttale seg før endelig avgjørelse. Når idretten nå gir så klare svar på hvordan de vil ha det på sine egne arrangement, bør da politikerne overprøve dette?

Hvis politikerne sier ja til utvidet skjenking, kan en jo spørre seg hvorfor i det hele tatt en spurte idretten selv til råds? Det er lett å kunne føle seg lurt og kun brukt for at saken skal se penere ut? – og idretten har jo fått lov å uttale seg – og vi har vurdert dette opp imot andre hensyn, er jo et typisk politikersvar.

Midt i selveste valgkampen så kommer denne saken opp. Jeg trodde valgkamp handlet om å få mest mulig sympati hos flest mulig velgerne? Flere undersøkelser viser helt klart at et stort flertall av det norske folk IKKE ønsker en utvidet skjenking på idrettsarrangement. Jeg lurer rett og slett på motivet til å si JA, det eneste argumentet jeg har hørt er at «jeg vil ha øl, siden de har øl på VIP’en – da er det jo bare å legge ned VIP’en så er det ikke noe problem for et likhetsprinsipp?

Saken handler ikke om VIP, à lá Viking Stadion, den kan vi elske eller hate, men det toget er gått for mange år siden…..Det handler om hvorvidt vi ønsker en utstrakt bruk av alkohol på et idrettsarrangement der det er mange barn og ungdom tilstede.

Politikk handler også i stor grad om å få oppmerksomhet – det vil denne saken få i hele Norge – i alle fall hvis Stavanger sier ja til utvidet skjenking. Om det blir positiv eller negativ oppmerksomhet om Stavanger, får tiden vise – det vil i stor grad bli påvirket av hvordan media framstiller saken, men uansett skal det kjempes mot en samlet idrett og et stort flertall av befolkningen.

Er det noen som har tatt skade av den alkoholpolitikken som har vært gjeldende på idrettsarenaer fram til i dag? Tør dere Stavangerpolitikere å slippe dette løs som den første kommunen i Norge, så er jeg imponert over motet, men svært skuffet over vurderingsevnen og hensynet til idrettens klare standpunkt på hvordan vi vil ha det på våre egne arrangement.  Hensynet til barn og ungdom kan noen fnyse av, men det får de bare gjøre, det er og blir det beste argumentet for å si nei.

Arne

PS! Du kan lese Idrettsrådets offisielle uttale til Stavanger kommune her. I uttalen ligger også Idrettsrådets enstemmige vedtak i saken om alkohol på idrettsarrangement.

Deixe um comentário

Rolar para cima
Rolar para cima