Mange søker nå om økonomisk støtte

Idrettsrådet har i den siste tiden opplevd en økning i antall søknader om økonomisk støtte for å kunne være med på idrettslige aktiviteter. Dette kan være treningsavgift, egenandel til turer/cuper etc. Økningen kommer hovedsakelig fra personer/familier som har mistet jobben grunnet økt arbeidsledighet.

Vi har dermed fått en ny søkergruppe som henvender seg til oss, direkte eller via idrettslagene. Nå får vi søknader fra det vi kan kalle velstående familier med gode inntekter. Bakgrunnen for søknadene er at ett eller flere familiemedlemmer har fått oppsigelser eller er permitterte. Det betyr at familieinntekten går ned og noen må selvsagt da justere forbruket. Dette ser dessverre ut til å gå utover barn og ungdom sin deltakelse i idretten. Dette kan fort handle om prioritering i forhold til andre utgifter som burde vært kuttet før barn og ungdoms mulighet til å fortsatt kunne delta i aktiviteter sammen med andre barn og ungdom. Samtidig har vi forståelse for at familier får det trangere økonomisk og må justere utgiftene. Imidlertid snakker vi her om (jfr. ny søkergruppe) en gruppe søkere som er ressurssterke mennesker som vi mener bør kunne prioritere barn og unges deltakelse i idretten. Denne gruppen har det, på tross av nå-situasjonen, langt bedre økonomisk og har langt bedre muligheter til å finne en løsning selv/prioritere annerledes, enn eksempelvis en enslig mor med to barn som leier en leilighet og kanskje heller ikke har jobb.

Vi har derfor vurdert det slik at denne “nye” søkergruppen ikke vil få støtte av oss, men at vi prioriterer de som vi kan kalle “fattige”. 

Vi minner samtidig idrettslagene om støtteordningen til Idrettsrådet der personer med dårlig råd kan søke, via klubben, om støtte for å delta i idrettslig aktivitet. Mer info om dette finnes under fanen “Idrett+”. Men samtidig ber vi idrettslagene om å se på det generelle kostnadsnivået i klubben. I disse trange tider er det flere som sliter økonomisk så det kan være flere som ikke har råd eller tar seg råd til idrettslige aktiviteter.

Vi oppfordrer klubbene til å diskutere alle egenandeler som medlems- og treningsavgift og deltakelse på turneringer og treningssamlinger. Vi ønsker også at dere tar opp problemstillingen i klubben om unødvendig dyrt personlig idrettsutstyr og går ut med informasjon til medlemmene for å dempe kjøpepress flere blir utsatt for. nike air max blancas

Deixe um comentário

Rolar para cima
Rolar para cima