Ildsjelprisen 2012

Idrettsrådet Stavanger ønsker å gratulere Harald Kambo fra Stavanger Skytterlag med Ildsjelprisen 2012.

Klubben skriver blandt annet dette i sin nominasjon:

Harald Kambo har vært medlem av Stavanger Skytterlag i over 30 år, og er med sin sentrale rolle selve ryggraden i laget, Skjer det noe på skytterhuset, enten det er i ungdommenes eller de voksnes regi, er det nesten garantert at Harald setter seg på sykkelen og irør ned til lagshuset for å være med og hjelpe til.Opp gjennom årene har Harald hatt mange verv i styret. Han har vært både formann, nestformann og styremedlem, samt kasserer i flere perioder. For sin innsats har han fått flere utmerkelser, både fra eget lag, fra Rogaland Skyttersamlag og fra Lions Harald Hårfagre. Fra Stavanger Skytterlag har han mottatt både lagets diplom og lagets fortjenestemedalje. Han er en av lagets tre gjenlevende æresmedlemmer, og ved utnevnelsen var han den yngste som harfått denne hedersbetegnelsen. Skytter Samlaget har også vist å sette pris på Harald sin innsats ved å tildele han Samlagets hederstegn og Samlagets fortjenestemedalje.

Les mer på klubbens hjemmeside. pandora pendientes

Leave a Comment

Scroll to Top