rekyladmin

Gratis sykkelfrokost

Kom mandag 18.april og få en kickstart på dagen med gratis frokost på Scandic Forum hotell i 21 etasje. Tidligere proffsyklist Lene Byberg kommer å forteller hvordan en kan motiveres til å sykle til jobben. Sandnes sykkelfabrikk tilbyr teknisk sjekk av sykkel, mulighet til prøve el-sykkel og utstilling av kjekke praktiske sykler og klær. Se

Gratis sykkelfrokost Read More »

Effektivt årsmøte

Gårsdagens årsmøte i Idrettsrådet ble gjennomført raskt og effektivt uten de store diskusjonene. To tro tjenere takket av etter 8 år i styret. Idrettsrådets årsmøte ble avviklet på Hansons Minde i går, 16.3. Eneste innkomne forslag gjaldt Norges idrettsforbunds (NIF) nye lovnorm for idrettsrådet som må vedtas av årsmøtet. For øvrig foreslo Forus & Gausel IL at det burde

Effektivt årsmøte Read More »

Midler fra Folkepulsen i Stavanger

Det er nå mulig å søke midler fra Folkepulsen i Stavanger til arbeid rettet mot målgruppene “inaktive barn og ungdom” og “personer med innvandrerbakgrunn”. Søknadsfristen er 5.april. Idrettslag i Stavanger kan nå søke om midler fra Folkepulsen i Stavanger. Midlene skal gå til idrettslag som legger spesielt til rette for, eller ønsker å legge spesielt til rette

Midler fra Folkepulsen i Stavanger Read More »

Samarbeidsavtale med Stavanger kommune

Idrettsrådet og Stavanger kommune har inngått en samarbeidsavtale. Avtalen skal blant annet sikre god informasjonsflyt og at Idrettsrådet involveres i saker av fellesidrettslig interesse. Idrettsrådet og Stavanger kommune har signert en samarbeidsavtale. Avtalen skal sikre god informasjonsflyt mellom partene, og ikke minst sikre at Idrettsrådet involveres i saker av fellesidrettslig interesse. Grunnlaget for avtalen bygger

Samarbeidsavtale med Stavanger kommune Read More »

Ny søknadsfrist driftstilskudd og Idrettsstipend

Ny Søknadsfrist for å søke på kommunalt driftstilskudd, lokale aktivitetsmidler (LAM) og idrettsstipend er flyttet fra 15.mars til 5.april. På idrettstinget i juni 2015, ble det vedtatt at fra og med 2016 ville det komme nye løsninger og ordninger som skal forenkle idrettslagenes registrering, rapportering og søknader. Det ble i tillegg vedtatt at rapporterings –

Ny søknadsfrist driftstilskudd og Idrettsstipend Read More »

Årets ildsjel 2016

Victor Øvregaard fra IL Skjalg ble kåret til Årets ildsjel i Stavanger-idretten og ble hedret på Ledaal 1.januar. Idrettsrådet gratulerer! Victor Øvregaard ble kåret til Årets ildsjel 2016. Øvregaard ble høytidelig hedret av ordføreren på Ledaal 1.januar, hvor også norske og internasjonale mestere (i 2015) fra Stavanger ble hedret. Øvregaard (61) har gjennom over 40

Årets ildsjel 2016 Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top