rekyladmin

Effektivt årsmøte

Gårsdagens årsmøte i Idrettsrådet ble gjennomført raskt og effektivt uten de store diskusjonene. To tro tjenere takket av etter 8 år i styret. Idrettsrådets årsmøte ble avviklet på Hansons Minde i går, 16.3. Eneste innkomne forslag gjaldt Norges idrettsforbunds (NIF) nye lovnorm for idrettsrådet som må vedtas av årsmøtet. For øvrig foreslo Forus & Gausel IL at det burde …

Effektivt årsmøte Les mer »

Midler fra Folkepulsen i Stavanger

Det er nå mulig å søke midler fra Folkepulsen i Stavanger til arbeid rettet mot målgruppene «inaktive barn og ungdom» og «personer med innvandrerbakgrunn». Søknadsfristen er 5.april. Idrettslag i Stavanger kan nå søke om midler fra Folkepulsen i Stavanger. Midlene skal gå til idrettslag som legger spesielt til rette for, eller ønsker å legge spesielt til rette …

Midler fra Folkepulsen i Stavanger Les mer »

Årsmøtepapirene er klare

Idrettsrådets årsmøte avholdes på Hansons Minde onsdag 16.mars kl. 18.00. Årsmøtepapirene kan nå lastes ned. Vi minner også om påmelding til årsmøtet. Idrettsrådets årsmøte avholdes på Hansons Minde onsdag 16.mars kl. 18.00. Årsmøtepapirene kan nå lastes ned her. Som vi tidligere har informert om så har hvert idrettslag to stemmer på årsmøtet. I henhold til NIFs …

Årsmøtepapirene er klare Les mer »

Samarbeidsavtale med Stavanger kommune

Idrettsrådet og Stavanger kommune har inngått en samarbeidsavtale. Avtalen skal blant annet sikre god informasjonsflyt og at Idrettsrådet involveres i saker av fellesidrettslig interesse. Idrettsrådet og Stavanger kommune har signert en samarbeidsavtale. Avtalen skal sikre god informasjonsflyt mellom partene, og ikke minst sikre at Idrettsrådet involveres i saker av fellesidrettslig interesse. Grunnlaget for avtalen bygger …

Samarbeidsavtale med Stavanger kommune Les mer »

Ny søknadsfrist driftstilskudd og Idrettsstipend

Ny Søknadsfrist for å søke på kommunalt driftstilskudd, lokale aktivitetsmidler (LAM) og idrettsstipend er flyttet fra 15.mars til 5.april. På idrettstinget i juni 2015, ble det vedtatt at fra og med 2016 ville det komme nye løsninger og ordninger som skal forenkle idrettslagenes registrering, rapportering og søknader. Det ble i tillegg vedtatt at rapporterings – …

Ny søknadsfrist driftstilskudd og Idrettsstipend Les mer »

Årsmøte i Idrettsrådet

Idrettsrådets årsmøte avholdes onsdag 16.mars kl. 18.00 på Hansons Minde. Alle idrettslag skal ha fått innkalling til årsmøtet per e-post. Årsmøtet i Idrettsrådet avholdes onsdag 16.mars kl. 18.00 på Hansons Minde. Alle idrettslag skal ha fått innkalling per e-post sist fredag, 12.2. Saker som skal behandles på årsmøtet må være sendt eller levert til Idrettsrådet …

Årsmøte i Idrettsrådet Les mer »

Årets ildsjel 2016

Victor Øvregaard fra IL Skjalg ble kåret til Årets ildsjel i Stavanger-idretten og ble hedret på Ledaal 1.januar. Idrettsrådet gratulerer! Victor Øvregaard ble kåret til Årets ildsjel 2016. Øvregaard ble høytidelig hedret av ordføreren på Ledaal 1.januar, hvor også norske og internasjonale mestere (i 2015) fra Stavanger ble hedret. Øvregaard (61) har gjennom over 40 …

Årets ildsjel 2016 Les mer »

Skroll til toppen
Rull til toppen