Tilskudd fra Stavanger kommune

Her er linken til de ulike tilskuddsordningene og søknadsskjemaene som idrettsavdelingen i Stavanger kommune opererer med.

Større idrettsarrangement:
Idrettslag kan ved større idrettsarrangementer (store i omfang og/eller minimum har status som NM) søke om støtte. Søknaden rettes til idrettsavdelingen i Stavanger kommune.

Søknad om støtte til større idrettsarrangement

Tilskudd til administrativ stilling i idrettslag med barne- og ungdomsavdeling:
Idrettslag med administrativt ansatt i minst 40% stilling og som er tilsluttet Idrettsrådet Stavanger kan søke. Det gis støtte til kun én stilling i hver klubb. Søknaden rettes til idrettsavdelingen i Stavanger kommune.

Søknad om tilskudd til administrativ stilling i idrettslag

Kommunalt anleggstilskudd:
Dette er en tilskuddsordning som er rettet mot idrettslag som eier/leier idrettsanlegg som benyttes til idrettslagsaktivitet. Søknaden rettes til idrettsavdelingen i Stavanger kommune.

Søknad om anleggstilskudd

Søknad om salgs- og reklamerettigheter ved kommunale idrettsanlegg
Salgs- og reklamerettighetene gjelder all fast reklame og alt salg ved kommunale idrettsanlegg. Søknaden rettes til idrettsavdelingen i Stavanger kommune.

Søknad om salgs- og reklamerettigheter ved kommunale idrettsanlegg

Scroll to Top
Rull til toppen