Om Hansons Minde

Lokalene leies ut på hverdager til ulike arrangementer, møter, kurs/konferanser, årsmøter, minnestunder  m.m.
hansonsminde

Stavangeridrettens hus

Det er Stavanger kommune som eier Hansons Minde, men dette disponeres nå av stavangeridretten v/Idrettsrådet. I 1. etasje er det møteromsfasiliteter som står til gratis disposisjon for idrettslag i Stavanger. Noen helger leier vi også ut lokalene til arrangementer. I 2. etasje har Idrettsrådets administrasjon sine kontorer. Vi er som oftest å treffe på huset alle hverdager mellom 9.00 og 15.30, men det kan være lurt å avtale i forkant hvis dere ønsker å treffe oss.

Hansons Mindes historie

Hansons Minde er navnet til bygget hvor idrettsrådet har sitt tilholdssted. Navnet stammer fra Bernhard Hanson, født 1821, som var tegnelærer på Kongsgård skole. Han kjøpte en liten parsell av gården Tjensvold og bygget et lite hus av gråstein som senere ble betydelig utvidet. Han bygget også fire dammer og eksperimenterte med kunstig utklekking av fisk. Hanson døde i 1883 og ved testamentet tilfalt hans samlinger av oldsaker, etnografiske saker og møbler Stavanger Museum. For salgssummen ble det opprettet et legat til fordel for Stavanger Museum.

Gammelt bilde

Dette er litt av historien, mer kan du lese her. Men det er noen hull i spesielt nyere historie så hvis det er noen der ute som kjenner mer til byggets historie, og gjerne sitter på noen bilder, er vi veldig interesserte i å komme i kontakt med dere.
Videre har det vært uklart om Hanson skulle skrives med én eller to s´er. Her har det vært flere pålitelige kilder som ikke har samsvart, bla. har navnet to s´er på gravstøtten hans på gravlunden ved Lagårdsveien, mens det i gammelt arkiv skrives med både 1 og 2 s´er. Vi valgte derfor inntil videre å skrive navnet med to s´er.

Men så dukket det opp en slektning, nemlig Bernhard Hanson, og han bekrefter at Hanson skrives med bare én s.
I den sammenheng ønsker vi kontakt med personer som kan ha bilder, fotografier av Bernhard Hanson selv, huset og/eller av hans tegninger og maleverk. Det hadde vært spesielt flott å fått tak i noen gode portretter av denne fargerike mannen.

Skroll til toppen
Rull til toppen