Treningstider

treningstider

Kriterier

I linken under finnes kriteriene for tildeling av treningstider til kommunale idrettsanlegg, inkludert ishaller og turnhallen (gjelder ikke de interkommunale Folkehallene).
Kriterier for tildeling av treningstid finner du her.

Utetrening

Her finner dere en oversikt over treningstildelingen for 01.01.2019 – 31.12.2019

Innetrening

Treningstider inne i kommunale haller: Se mer informasjon på Stavanger Kommune sine sider lenket her

Treningstider i Folkehallene

De respektive idrettsråd er ansvarlig for tildeling av treningstider i Folkehallene. Les videre for informasjon om søknadsprosessen.

Sørmarka Arena: Idrettsrådet Stavanger er ansvarlig for tildeling av treningstid i Sørmarka Arena. Nedenfor finner du treningstider for inneværende sesong. Søknadsfristen for sesongen 2019/2020 er 01.03.2019. Send en henvendelse til post@idrettsraadet.no for å motta søknad om treningstid.

Sandneshallen: Treningstider i Sandneshallen fordeles av Sandnes idrettsråd.
Mer info om søknadsprosessen finnes her.

Randaberg Arena: Treningstider i Randaberg Arena fordeles av Randaberg idrettsråd.
Mer info om søknadsprosessen finnes her.

Scroll to Top
Rull til toppen