Idrett+ 

Hovedmålsetting

Å gi barn og unge med ekstra behov for støtte/hjelp et reelt tilbud om idrettslig aktivitet

Målgrupper

  • inaktive barn og ungdom
  • barn og ungdom med uønsket adferd
  • personer med innvandrerbakgrunn, spesielt jenter
  • personer med funksjonsnedsettelse (barn/unge og voksne) som har behov for ekstra oppfølging
  • personer med betalingsvansker/økonomiske barrierer for å delta i idrettsaktiviteter
Søknad
Det er mulig å søke tilskudd gjennom hele året. 
Klikk her for søknadsskjema
 
 
Les mer om Idrett+ her: https://idrettsraadet.no/om-idrett/
Skroll til toppen
Rull til toppen