Styret og administrasjonen

Styret

 • Sven Erik Sandsmark
  Styreleder
 • An-Magritt H. Stendahl
  Nestleder
 • Jan Arild Sørbø
  Styremedlem
 • Astrid Sletten
  Styremedlem
 • Mette Høgsand
  Styremedlem
 • Mona Olsen Skoglund
  Styremedlem
 • Eirik Duesten
  Styremedlem
 • Lars Magne Haldorsen
  varamedlem
 • Mariann Andreassen
  Varamedlem
 • Frode Dydland
  Idrettssjef Stavanger Kommune – Observatør

Administrasjonen

Valgkomité

 • Jørn Nielsen
  Leder
 • Jørn Hansen
  Medlem
 • Johanne L. Karlsen
  Varamedlem

Kontrollkomité

 • Geir Engelsgjerd
 • Tore Drange

Skroll til toppen
Rull til toppen