Kommunalt driftstilskudd

Her finner du informasjon om tilskuddsordningen «kommunalt driftstilskudd» samt søknadsskjema for ordningen. For enkelthets skyld vil man ved å søke om kommunalt driftstilskudd også automatisk søke om lokale aktivitetsmidler (LAM). Les mer om LAM under «Tilskuddsordninger» -> «Lokale aktivitetsmidler».

FRIST driftstilskudd og LAM: 5.april 2021

Utsettelse av frist årsmøtet for idrettslagene: NIF har utsatt frist for årsmøtet for idrettslag til 15. juni, mer informasjon fra Norges Idrettsforbund linket her

Har dere ikke avholdt årsmøtet innen 05.april, legger dere inn en forenklet søknad her:  SØKNADSSKJEMA VED IKKE AVHOLDT ÅRSMØTE

OBS. Når årsmøtet er avholdt, skal årsmøtedokumentene ettersendes (Se liste under for hva som skal legges ved i søknaden).

Til de idrettslag som har gjennomført sitt årsmøteSend inn søknad på vanlig vis ved å bruke følgende link: SØKNADSSKJEMA VED GJENNOMFØRT ÅRSMØTE

Frist for å ettersende dokumenter er: 25.juni

 

Nytt i rapporteringen for 2021 

Idrettsrådet utarbeider en informasjonsrapport for Utvalget for Kultur, Idrett og Samfunnsdialog i forbindelse med tildelingen av kommunalt driftstilskudd. I den forbindelse ønsker UKIS å få en oversikt over bostedskommuner for de enkelte medlemmene i idrettslagene – jfr. sak 49/20 i UKIS 10.06.2020 

Gjennom de ulike medlemssystemene idretten bruker har vi ikke funnet en direkte avlesing av antall, slik som gjøres med alder på medlemmer. Alternativet for idrettslagene blir å eksportere et excel skjema fra medlemssystemet dere bruker og lese av dette dokumentet. Dette kan gjøres via søk på antall medlemmer med postadresse i Stavanger og andre kommuner, eventuelt manuell lesing av antallene. 

 

Generelt
Kommunalt driftstilskudd kan kun gis til idrettslag som driver aktivitet for barn og ungdom til og med det året de fyller 25 år. Søknadsfrist er ordinært 5.april.

Fordeling
Tilskuddet fordeles prosentvis blant idrettslagene i henhold til lagenes medlemstall for medlemmer til og med det året de fyller 25 år.

Begrensning
Det kommunale tilskuddet kan ikke overstige idrettslagets egenandel, dvs. summen av innbetalt medlemskontingent og andre medlemsavgifter bokført i idrettslagets regnskap.

Det er kun betalt, personlig aktivt medlemskap som regnes med.

Vedlegg til søknaden
I tillegg til utfylt søknad på fastsatt skjema, skal søknaden om driftstilskudd vedlegges:

  1. Årsmøteinnkalling
  2. Signert årsmøteprotokoll av to valgte representanter fra årsmøtet
  3. Kontrollutvalgets beretning med signering
  4. Regnskap per 31.12 for foregående år signert av styret
  5. Årsmelding for foregående år signert av styret
  6. Medlemsliste, med navn og fødselsdato per 31.12 for foregående år (fødselsår kan også aksepteres)

TRYKK HER FOR SØKNAD

Last ned oversikt over hvor mye tilskudd hvert enkelt idrettslag fikk i 2019. Beløpet utbetales i to omganger (i begynnelsen av juli og i begynnelsen av desember).

Rull til toppen