Subwencja operacyjna gminy

Tutaj znajdziesz informacje na temat subwencji operacyjnej gminy, jak również formularz wniosku o dofinansowanie z jej środków. Na potrzeby uproszczenia całego procesu złożenie wniosku o środki z subwencji operacyjnej gminy jest automatycznie równoznaczne ze złożeniem wniosku o LAM (finansowanie lokalnych sportów). Przeczytaj więcej o LAM (finansowanie lokalnych sportów) w zakładce „Dotacje”-> „Finansowanie lokalnych sportów”.

Informacje ogólne

Środki z subwencji operacyjnej gminy mogą zostać przyznane tylko drużynom sportowym, które prowadzą zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku do 25 lat. Wnioski można składać do 5 kwietnia.

Podział środków
Środki z subwencji są dzielone proporcjonalnie między drużyny sportowe na podstawie liczby ich członków w wieku do 25 lat włącznie.

Ograniczenie
Środki z subwencji gminy nie mogą przekroczyć kwoty podlegającej odliczeniu przez drużynę sportową, tj. sumy zaksięgowanych należności z tytułu składek członkowskich i innych opłat członkowskich.

Do tej kwoty zaliczają się tylko pozycje związane z płatnym, aktywnym członkostwem.

Załączniki do wniosku
Do wniosku wypełnionego na określonym formularzu należy załączyć:

  • zawiadomienie o zwyczajnym walnym zgromadzeniu,
  • podpisany przez dwóch wybranych przedstawicieli protokół ze zwyczajnego walnego zgromadzenia, które odbyło się między 1 stycznia a 31 marca,
  • podpisane zatwierdzenie audytu,
  • sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia za poprzedni rok podpisane przez zarząd,
  • sprawozdanie roczne za poprzedni rok podpisane przez zarząd,

listę członków, z podaniem imienia i nazwiska oraz daty urodzenia, na dzień 31 grudnia za poprzedni rok (podanie roku urodzenia lub wieku jest również akceptowalne).

KLIKNIJ TUTAJ, ABY PRZEJŚĆ DO WNIOSKU

Pobierz zestawienie wielkości dotacji, jaką otrzymała każda drużyna sportowa w 2019 r. Kwota jest wypłacana w dwóch ratach (na początku lipca i na początku grudnia).

Scroll to Top
Przewiń do góry