O nas

Czym jest Idrettsrådet (Rada Sportu)?

Idrettsrådet jest jednostką Norweskiej Konfederacji Sportu i Narodowego Komitetu Olimpijskiego i Paraolimpijskiego (NIF). Prawie wszystkie gminy w Norwegii mają Radę Sportu. W Stavanger funkcję tę pełni Rada Sportu w Stavanger. Jesteśmy jednostką obsługującą drużyny sportowe w gminie Stavanger, które mają około 40 000 członków zrzeszonych w 160 klubach i drużynach sportowych w Stavanger, jak również 17 000 członków w ramach firmowych drużyn sportowych. Do naszych głównych zadań należy:

  • praca na rzecz możliwie najlepszych warunków do uprawiania sportu w gminie,
  • wzmocnienie roli sportu i ramowych warunków jego uprawiania w lokalnej społeczności,
  • zapewnianie platformy do spotkań i rozwoju w drodze pracy administracyjnej i wolontariackiej,
  • zapewnianie przestrzeni do współpracy między drużynami a władzami gminy,
  • tworzenie priorytetów w imieniu drużyn sportowych,
  • dokumentowanie i podkreślanie lokalnego zasięgu sportu.

 

 

Podsumowując, Rada Sportu ma przyczyniać się do ogólnego rozwoju sportu w gminie i zapewniać zróżnicowaną ofertę dla członków drużyn i całej społeczności.

Ponieważ Idrettsrådet jest pomostem między drużynami sportowymi a gminą, wszelkie kontakty odbywają się za jej pośrednictwem. W niektórych przypadkach może wydawać się to uciążliwe, ale często okazuje się być najszybszym sposobem, aby uzyskać odpowiedzi na swoje pytania. Na wiele zapytań jesteśmy w stanie odpowiedzieć samodzielnie, a w pozostałych przypadkach wiemy, kto zna odpowiedź, a dzięki temu możemy bezpośrednio dostarczyć odpowiednie wskazówki. Idrettsrådet prowadzi ścisłą i dobrą współpracę z gminą Stavanger. Najwięcej kontaktujemy się z departamentem sportowym, ale współpracujemy również z innymi departamentami/agencjami w gminie, a także z politykami.

Idrettsrådet w Stavanger ma trzech pełnoetatowych pracowników i jednego pracownika na część etatu, a jej biuro znajduje się w Hansons Minde, nieopodal Stavanger Idrettshall i hotelu Scandic Forum w Tjensvoll.

Prezentacja Idrettsrådet w Stavanger

Regulamin Idrettsrådet w Stavanger (2019)

Współpraca regionalna

Rady Sportu w miejscowościach Stavanger, Sandnes, Sola i Randaberg tworzą regionalną grupę kontaktów. W jej ramach Rady Sportu omawiają wspólne problemy, dzielą się doświadczeniami i przedstawiają wspólne rozwiązania na rzecz sportu.

Grupa kontaktów została powołana do życia w związku z faktem, że sport w regionie Nord-Jæren stoi przed wspólnymi wyzwaniami, dlatego organizacje sportowe powinny pracować nad wspólnymi rozwiązaniami. Jest to szczególnie ważne w obszarze związanym z obiektami sportowymi, ale także w zakresie innych istotnych kwestii.

Folkehallene (http://folkehallene.no/) jest dobrym przykładem działań podjętych przez grupę kontaktów.

Scroll to Top
Przewiń do góry