Gminne stypendia sportowe

Gminne stypendium sportowe to dotacja skierowana do sportowców, trenerów, liderów i sędziów.

 

Wnioski można składać do 5 kwietnia.
Każde stypendium wynosi 10 000 koron.

Gminne stypendium sportowe dla sportowców:

  1. Stypendia mogą być przyznawane tylko członkom drużyn sportowych w Stavanger.
  2. Stypendium będzie przyznawane sportowcom, którzy osiągnęli najwyższe wyniki krajowe i/lub międzynarodowe w ciągu ostatniego roku kalendarzowego.
  3. Sportowcy muszą mieć ukończone co najmniej 13 lat w roku, w którym dokonali osiągnięcia, którego dotyczy składany wniosek.
  4. Do wypłaty stypendium nie jest wymagana żadna dokumentacja dotycząca zwrotu wydatków.
  5. Kwota stypendium to 10 000 koron.

Formularz wniosku

Trenerzy/liderzy/sędziowie

Sportowcy

Gminne stypendium sportowe dla trenerów/liderów/sędziów

  1. Gminne stypendium sportowe dla trenerów/liderów/sędziów: Stypendia mogą być przyznawane tylko członkom drużyn sportowych w Stavanger.
  2. Stypendium zalicza się na poczet odliczenia w przypadku dalszego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji, co powinno nastąpić w tym samym roku, co wniosek o stypendium.
  3. Stypendium nie może zostać wykorzystane w celu organizacji obozów szkoleniowych i uczestnictwa w mistrzostwach przez własną drużynę, jeśli nie towarzyszy temu udokumentowana inicjatywa na rzecz rozwijania umiejętności, taka jak oddzielny kurs/spotkanie dla trenerów/liderów/sędziów.
  4. Aby otrzymać stypendium, należy dołączyć dokumentację dotyczącą takiej inicjatywy.
  5. Kwota stypendium to 10 000 koron.

 Informacje o obu formach dofinansowania:
Wnioskodawcy, którzy nie otrzymali stypendium w przeszłości, będą mieli pierwszeństwo przed dotychczasowymi beneficjentami, co nie wyklucza jednak składania wniosków przez byłych stypendystów.

Są to indywidualne stypendia, które są kierowane bezpośrednio do trenera/lidera/sędziego/sportowca, a nie na pokrycie kosztów klubu.

Dziesięć procent łącznej kwoty stypendiów sportowych (w ramach obu programów) jest przyznawane działaczom na rzecz sportu niepełnosprawnych.

Stypendium sportowe 2019

Imię i nazwisko
Drużyna sportowa
Rasumus Kruse Rasmussen Stavanger Roklub
Sara Busic IL Skjalg
Olai Hagland Stavanger Seilforening
Hannah Fossan Stavanger Rideklubb
Jiawen Shi Brodd Badmintonklubb
Vilde Marie Nystrøm Stavanger Golfklubb
Simon Slettevold Stavanger Svømmeklubb
Nora Tveit Stavanger Sykleklubb
Elias Nilsen Stavanger Skateklubb
Amalie Søiland Stavanger Innebandyklubb

Scroll to Top
Przewiń do góry