Nowy klub sportowy

Jeśli myślisz o założeniu nowej drużyny sportowej lub o reaktywowaniu drużyny, która była przez jakiś czas w stanie spoczynku, na tej stronie znajdziesz wsparcie w tym zakresie. Znajdziesz tutaj odpowiednie formularze, a także szereg pomocnych wskazówek.

W pierwszej kolejności warto pobrać te dwa formularze:

Reguły tworzenia statutu drużyny sportowej
– Wniosek o członkostwo / ponowne przyjęcie do Norweskiej Konfederacji Sportu i Narodowego Komitetu Olimpijskiego i Paraolimpijskiego

Powyższe dwa formularze zawierają najbardziej istotne informacje. Dodatkowe informacje podane na tej stronie pochodzą dokładnie z tych formularzy.

Posiedzenie założycielskie:
Osoba lub osoby, które chcą założyć nową drużynę sportową, wyznaczają spośród zainteresowanych komitet, który zwołuje posiedzenie założycielskie.
Sporządzany jest porządek obrad posiedzenia założycielskiego, który powinien zawierać następujące punkty:
– Otwarcie i streszczenie celu spotkania.
– Sporty, które będzie uprawiać drużyna.
– Uchwała o założeniu drużyny sportowej.
– Nazwa drużyny.
– Wybór przedstawicieli zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa:
– powinna wskazywać, że dotyczy drużyny lub klubu sportowego, wykorzystując w nazwie wyraz „drużyna/klub/stowarzyszenie”,
– powinna być w języku norweskim, może wywodzić się z mitologii,
– nazwa w innym języku może zostać zatwierdzona w przypadku sportu, w którym obca terminologia jest powszechnie stosowana,
– najlepiej, by zawierała odniesienie do lokalizacji/obszaru/gminy,
– jeśli nazwa zespołu sugeruje, że obejmuje on swoim zasięgiem kilka gmin, nazwa musi wskazywać, która gmina jest gminą macierzystą (ze względu na udział w komitecie kontaktowym itp.),
– powinna być stosunkowo krótka/prosta/zrozumiała,
– powinna być dla zespołu wiarygodnym i zrozumiałym punktem odniesienia.

Liczba członków przy zakładaniu drużyny:
Aby drużyna sportowa mogła zostać zarejestrowana lub wznowiona, musi mieć co najmniej 12–15 członków. Jest to absolutna minimalna liczba członków, jeśli chodzi o nowe drużyny sportowe.

Powyższe formularze są wypełniane i przesyłane do Rogaland Idrettskrets (Rejonowa Rada Sportu w Rogaland). Adres pocztowy i adres e-mail można znaleźć w formularzu zgłoszeniowym. Rejonowa Rada Sportu w Rogaland pozyskuje oświadczenia od obecnych federacji narodowych, jak również od Rady Sportu w gminie, do której należy drużyna. Jeśli organy te popierają założenie drużyny, jest ona przyjmowana do NIF.

Scroll to Top
Przewiń do góry