Naadiga cusub ee ciyaaraha

Haddii aad ka fekerayso bilaabida koox ciyaareed oo cusub, ama dib u bilaabida kooxda ciyaaraha la yar xidhay, boggan waxaa loogu talo galay sidii taageerada shaqadaas. Halkan waxaadka heli kartaa foomamka saxda ah, siiba tilmaamaha qaarkood marka aad socoto.

Shayga koowaad ee aad samayn karo waa inaad soo dejiso labbadan foom:

– Curfiyada Sharciga ee kooxaha ciyaaraha
– Codsiga Xubinida/Dib u oggolaanshaha Olombiga Norway iyo Guddida Naafada olombiga iyo ururka ciyaaraha

Labbadan foom, macluumaadka ugu badan ee la xidhiidha waxaa laga heli karaa. Macluumaadka dheeraadka ah ee boggan waxaa si kooban looga soo qaada foomamkan.

Kullanka distooreed:

Dadka doonaya inay kaalinta hore galaan bilaabida kooxda ciyaaraha cusub, waxay dooran doonaan kuwan xiisaynaysa guudada diyaarisa yeedhitaanka kullanka distooreed.
Kullanka distooreed, liiska ajendayaasha ayaa lagu dhisaa oo ka kooban:
– Furitaanka iyo xog waranka taariikhda hore ee kullanka.
— Ciyaaraha kooxdu qaadanayso.
— Go’aanka lagu dhisayo kooxda ciyaaraha.
– Magaca Kooxda.
– Doorashada wakiilada si waafaqsan sharciga.

Magaca:

– tus inay jirto kooxda ciyaraha ama naadi addoo isyicmaalaya magaca kooxda/naadiga/ururka
– Ahaadaa Noorwayjiyaan, sidoo kale laga soo qaatay sheeko xariir
– magacyada ajnabiga waa lagu oggolaan karaa xaalad aka reeban ee ciyaaraha halka eray bixinta ajnabigu ay caan ku tahay
– sida la doorbidayo tixraac goobta/aaga/degmadda
– Haddii kooxda magaceedu muujiyo inay daboosho degmooyin badan, waa inay xadaysaa ka uu yahay degmadda gudaha guriga degmadda (la xidhiidh ka qayb galka degmadda, iwm.)
– si la barbar dhigi karo u gaabto/fudud/macno buux aleh
– bixi mid macquul ah oo fudud si loo fahmo haykalka ku xeeran kooxa.

Tirooyinka xubinimada ee bilowga:

Si loo diiwaangeliyo kooxda ciyaaraha, ama dib loogu bilaabo, waa inay lahaataa ugu yaraan 12 – 15 xubnood. Tani si buuxa waa tirada ugu yar ee xubnaha khuseeya marka ay timaado kooxaha ciyaarah.

Foomamka sare waa la buuxiyaa oo waxa aloo diraa Rogaland Idrettskrets (Ciyaaraha Degmadda Rogaland). Labbada cinwaan ee boostada iyo iimaylka waxaa laga heli karaa foomka codsiga. Ciyaarah Degmadda Rogaland waxay heshaa warbixinaha ka yimid midoga qaranka ee hadda, siiba gollaha ciyaaraha ee degmadda kaas oo kooxdu leedahay. Haddii tusaalooyinkan ay taageeraan dhismaha, kooxda waxaa loo oggolaadaa NIF.

 

Scroll to Top
Scroll to Top