Taariikha muhiimka ah

Halakan waxaad ka heli doontaa taariikhaha guud ee ay muhiimka tahay inaad niyada ku hayso.

Muddada codsiga loo qabtay Codsiga … Qofka qabanaya codsiga
1 Febraayo Dhacdooyinka, xarumaha degmadda ee dibada Degmadda Stavanger
1 Maarso Saacadaha tababarka iyo dhacdoodyinka, xarumaha gudaha degmadda Degmadda Stavanger
1 Maarso Tababarka xagaaga ee dabaasha iyo hoolalka ciyaaraha Degmadda Stavanger
15 Maarso Deeqda xarunta Degmadda Stavanger
Badhtanka Maarso Kullanka sanadlaha ah, Gollaha Ciyaaraha
1 Abriil iyo 1 Noofambar Codsiga taageerada dhacdada wayn ee tababarka (horyaalka qaranka u yar ee Noorwayjiyaanka) Degmadda Stavanger
5 Abriil Deeqaha degmadda (kaabida shaqaynaysa, deeqda ciyaaraha) Idrettsrådet
5 Abriil Lokale Aktivitetsmidler (Maalgelinta ciyaaraha gudaha) (waxaa toos loogu dabaqaa dhexda codsiga ee kaabida shaqaynaysa) Idrettsrådet
30 Abriil Ka warbixinta isku duba dhacdan ee Olombiga Noorwayjiyaanka iyo Guddida ciyaaraha Naafada iyo Midowga Ciyaaraha (hore loogu yaqaanay“idrettsregistrering”) NIF
1 Noofambar Qoondaynta maalgelinta bakhtiyaa nasiibka ah Degmadda Stavanger
1 Noofambar Saacadaga tababarka xarumaha degmadda ee dibada Idrettsrådet
1 Noofambar Codsiga taageerada dhacdada wayn ee tababarka (horyaalka qaranka u yar ee Noorwayjiyaanka) Degmadda Stavanger
1 Noofambar (2 sano oo kasta) Iibka iyo xuquuqda xayaysiiska xarumaha degmadda Degmadda Stavanger
15 Noofambar Doorashada musharixiinta ee Abaalmarinta Hindisaha Naadiga Idrettsrådet
1 Diisambar Ka warbixinta Noorwayjiyaan horyaalada ciyaaraha caalmiga ah. Lagu abaal mariyay Maalinta Sanadka cusub Degmadda Stavanger
19 Diisambar Deeqaga iyo booska maamulka kooxaha ciyaaraha ee carruurta iyo waaxaha dhalin yarada Degmadda Stavanger
Scroll to Top
Scroll to Top