Foomka codsiga

Hansons Minde

Kiraysiga Hansons Minde

Qiimaynta shuruudaha kirada xaga Hansons Minde

Idrett+ (Ciyaaraha+)

Codsiga taageerada ee Idrett+ hindisayaasha

Idrettspatruljen (Roondada Ciyaarahal)

Codsiga booqashada laga bilaabo Idrettspatruljen

Ciyaaraha wayn ee degmadda

Ciyaarah degmadda waxay ugu deeqaan tababarayaal/hogaamiyayaal/garsoorayaal

Deeqda ciyaartoyga ee ciyaaraha degmadda

Abaalmarinta hindisaha ee naadiga

Doorashada Naadiga Abaal marintiisa hindisaha ciyaareed

Kaabida Lacageed ee ku hawlgelida degmadda iyo LAM (Maalgelinta Ciyaaraha Maxaliga ah)

Foomka codsiga ee Kaabbida hawlgelida Dehmada iyo LAM

Scroll to Top
Scroll to Top