Samarbeidsavtale med Stavanger kommune

Idrettsrådet og Stavanger kommune har inngått en samarbeidsavtale. Avtalen skal blant annet sikre god informasjonsflyt og at Idrettsrådet involveres i saker av fellesidrettslig interesse.

Idrettsrådet og Stavanger kommune har signert en samarbeidsavtale. Avtalen skal sikre god informasjonsflyt mellom partene, og ikke minst sikre at Idrettsrådet involveres i saker av fellesidrettslig interesse. Grunnlaget for avtalen bygger på veilederen for samarbeid mellom kommune og idrettsråd«Når en pluss en blir mer enn to», men det er inkludert en del punkter ut fra lokale behov.

Avtalen er signert av ordfører Christine Sagen Helgø og Idrettsrådets leder, Jørn Nielsen. Avtalen kan lastes ned via denne lenken. airmaxco

Legg igjen en kommentar

Skroll til toppen
Rull til toppen