Effektivt årsmøte

Gårsdagens årsmøte i Idrettsrådet ble gjennomført raskt og effektivt uten de store diskusjonene. To tro tjenere takket av etter 8 år i styret.

Idrettsrådets årsmøte ble avviklet på Hansons Minde i går, 16.3. Eneste innkomne forslag gjaldt Norges idrettsforbunds (NIF) nye lovnorm for idrettsrådet som vedtas av årsmøtet. For øvrig foreslo Forus & Gausel IL at det burde innlemmes et punkt i handlingsplanen om aktivisering og integrering av beboere på asylmottak. Dette ble enstemmig vedtatt.

Valg av representanter til styreverv og andre verv ble enstemmig vedtatt i tråd med innstillingen. Geir Engelsgjerd (SIF Håndball) og Jan Arild Sørbø (Ishockeyklubben Stavanger) går dermed inn som styremedlemmer, og Anita Gordon Nilsen (Hundvåg FK) går inn som vara. Ut av styret går nestleder Ove Brattaas (SIF Håndball) og Gunnar Nygård (Hinna FK), som begge har vært i styret siden 2008. Vi takker de to så mye for innsatsen og engasjementet for Stavanger-idretten gjennom disse årene. For øvrig går Eirik Paulsen (Ishockeyklubben Stavanger) ut etter 2 år som varamedlem, takk også til Eirik. Nyvalgt nestleder er An-Magritt H. Stendahl (Stavanger Turnforening), som har 3 års fartstid som styremedlem i Idrettsrådet.

Bjarne Kvadsheim (Stavanger kommune v/kommunalstyret for kultur og idrett) hilste fra Stavanger kommune og sa litt om samarbeidet med Idrettsrådet. Arne Tennfjord (idrettssjef i Stavanger kommune) hilste også på vegne av kommunen og informerte kort om samarbeidsavtalen som er inngått mellom kommunen og Idrettsrådet. Rune Røksund (Rogaland idrettskrets) hilste på vegne av idrettskretsen. Røksund oppga en del nøkkeltall for omfanget av Rogalands-idretten og hva som legges ned i frivillig innsats.

Den mangeårige lederen av Idrettsrådet, og senere leder av valgkomiteen (hvor han gikk av i 2015) – Ivar Fett – ledet årsmøtet med stø hånd og det forløp raskt og effektivt. Takk til Ivar for god møteledelse. nike air max thea damen

Legg igjen en kommentar

Skroll til toppen
Rull til toppen