Idrettsrådet representert på „Kor går me?” aktivitetsmesse

Idrettsrådet var tilstede på aktivitetsmessen „Kor går me?” ved Stokka Forum onsdag 6.november.

Målgruppa for messen var barn, unge og voksne med ulike funksjonsnedsettelser. Hensikten med messen å gi dem informasjon om aktivitetstilbud i regionen.  

Idrettsrådet var til stede for å informere både barn og unge, samt foresatte og andre pårørende om vårt arbeid og hva vi kan være behjelpelige med. Vi kan hjelpe med å finne riktig idrett og miljø til den enkelte, og vi kan sammen med aktuelle idrettslag i kommunen sørge for tilrettelegging når det er behov for det.

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med oss på post@idrettsraadet.no

Scroll to Top
Przewiń do góry